DORDRECHT - Het Landelijk Platform Ouderenmishandeling begint een campagne om provinciale en gemeentelijke instanties meer bewust te maken van het probleem van ouderenmishandeling. In een aantal gemeenten bestaan er al meld- en steunpunten, maar het doel is om te komen tot een landelijk dekkend netwerk, aldus voorzitter Van Dongen van het platform.

Volgens onderzoek uit 1996 wordt 5 procent van de zelfstandig wonende bejaarden de dupe van mishandeling. Het gaat daarbij niet alleen om moedwillige mishandeling, maar ook om wat het platform noemt “ontspoorde zorg”. Vaak groeien de problemen familieleden of andere mantelzorgers boven het hoofd. Onmacht en onkunde kunnen dan leiden tot ernstige verwaarlozing, aldus Van Dongen.

Het platform brengt met steun van het ministerie van VWS het probleem onder de aandacht door een brochure. Daarin staan voorbeelden van gemeenten waar het probleem volgens het platform goed wordt aangepakt. Daarmee kunnen andere gemeenten dus hun voordeel doen.