WILLEMSTAD - Nederland en de Nederlandse Antillen hebben zaterdag een akkoord gesloten dat moet leiden tot het oplossen van de financiële en sociaal-economische problemen op de eilanden. Dat gebeurde aan het einde van een ellenlange vergadering tussen de eilanden, het land Antillen en Nederland.

Minister Pechtold van Koninkrijksrelaties nam als hoofd van de Nederlandse delegatie deel aan de vergadering. Die duurde bijna drie keer langer dan gepland en werd ettelijke malen geschorst. De sfeer was beladen.

Tweede keer

Het was de tweede keer dat alle partners met elkaar om de tafel zaten om te praten over de staatkundige toekomst. De eerste keer was op 17 september. Afgesproken was deze keer een akkoord op hoofdlijnen te sluiten over de weg die verder bewandeld moet worden.

Afgesproken is dat voor het einde van het jaar meer duidelijk is over de financiële situatie waarin de Antillen verkeren. Het land en de eilanden hebben toegestemd zich financieel te laten doorlichten, zodat duidelijk wordt wat de precieze schuld is. Nederland heeft beloofd dat te zullen betalen.

Momenteel wordt gesproken over een tekort van 2,4 miljard euro. Ook moeten nog criteria worden ontwikkeld om dat bedrag over de eilanden te verdelen.

Status Aparte

De Antillen willen per 1 juli 2007 los van elkaar verder. Uit volksraadplegingen bleek dat inwoners van Curaçao en Sint Maarten een Status Aparte willen. Op Bonaire en Saba werd gekozen voor nauwere banden met Nederland en de bevolking van Sint Eustatius had het liefst gezien dat de Antillen behouden bleven.

Streefdatum

Hoe realistisch de streefdatum is die de eilanden hebben genoemd, wordt voor het einde van dit jaar duidelijk op een Ronde Tafel Conferentie (RTC). Afgesproken is om dan een datum vast te leggen die ook door Nederland wordt ondersteund. Het is gebruikelijk dat de premier van Nederland tijdens een RTC als voorzitter fungeert. Na de RTC volgen nog minimaal twee van dat soort bijeenkomsten.

Een delegatie van Aruba, die was uitgenodigd als toehoorder, ontbrak om onduidelijke redenen. Net als de Antillen en Nederland heeft ook Aruba als partner in het Koninkrijk uiteindelijk een vetorecht als het gaat om staatkundige veranderingen. Over deugdelijk bestuur en rechtszekerheid is tijdens dit overleg nauwelijks gesproken.