UTRECHT - De huisvesting van de meeste bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen is onder de maat. In verzorgingshuizen moet tweederde van de mensen het doen met een woonomgeving die niet aan de eisen voldoet, voor verpleeghuizen geldt dit voor ruim de helft van de bewoners.

Dit bleek zaterdag uit een onderzoek van het College bouw ziekenhuisvoorziening onder bijna 1400 verpleeg- en verzorgingshuizen waar circa 126.500 mensen wonen. In verzorgingshuizen is vooral het sanitair ondermaats. Badkamers en wc's zijn te klein voor een rolstoel en er is te weinig ruimte voor personeel dat de bewoner een handje moet helpen.

Het bouwcollege presenteert maandag zijn conclusies aan staatssecretaris Ross van Volksgezondheid. De bewindsvrouw wil volgens haar woordvoerder dan pas op de onderzoeksresultaten reageren. Hetzelfde geldt voor de brancheorganisatie Arcares van verpleeg- en verzorgingshuizen. Die krijgt maandag ook voor het eerst de individuele scores van de onderzochte verpleeg- en verzorgingshuizen te zien.

Kleine kamers

Een kwart van de bewoners van verzorgingshuizen heeft een te kleine kamer (minder dan 24 vierkante meter). In het geval van nieuwbouw moet een appartement 45 vierkante meter zijn. Slechts een op de tien bewoners van een verzorgingshuis heeft zo'n grote kamer. Voor bijna 40 procent van de bewoners is het verzorgingshuis niet goed toegankelijk. Dit schrijft het college vooral toe aan de slechte liften: deze zijn vaak ongeschikt voor brandcards.

Ook in verpleeghuizen scoren badkamers en wc's slecht. Ze zijn wel groot genoeg, maar er zijn er te weinig van. Bijna 60 procent van de verpleeghuisbewoners moet het sanitair met meer dan vier mensen delen.

Het aantal kamers voor meer dan twee mensen is gestaag aan het teruglopen. Bijna 85 procent van de verpleeghuisbewoners heeft een een- of tweepersoonskamer. De verpleeghuizen hebben geld van Ross gekregen om meerpersoonskamers te kunnen ombouwen tot kleinere kamers. Verreweg de meeste kamers zijn groot genoeg, maar zijn vaak zo onhandig ingedeeld dat zorgpersoneel moeilijk bij het bed kan.

Eisen

Het bouwcollege schrijft de gebreken voor een deel toe aan het opschroeven van de eisen. Dit geldt vooral voor verzorgingshuizen, die de laatste jaren zijn veranderd van bejaardenhuizen waar merendeels gezonde ouderen woonden, naar instellingen die veel meer zorg moeten bieden.

De Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC) herkent het geschetste beeld door het bouwcollege. Volgens een woordvoerder van de LOC valt de instellingen moeilijk iets te verwijten. “Met z'n allen willen we meer ruimte en privacy. De overheid moet haar verantwoordelijkheid nemen en voldoende middelen ter beschikking stellen om de gebouwen op tijd aan te passen.”