AMSTERDAM - Het sterftecijfer in Nederlandse ziekenhuizen zou met duizenden per jaar omlaag kunnen als de cijfers openbaar worden gemaakt. Dat zegt de Britse professor Brain Jarman vrijdag in het televisieprogramma Netwerk. Hij onderzocht van 93 Nederlandse ziekenhuizen de sterftecijfers. Hieruit concludeert hij dat het openbaar maken van de cijfers er voor zou kunnen zorgen dat slordigheid en nalatigheid van verpleegkundigen en artsen vermindert.

Ziekenhuizen in Nederland maken hun cijfers niet openbaar, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Britse ziekenhuizen. De ziekenhuizen stellen dat openbaarheid van sterftecijfers weinig zegt over de kwaliteit van het ziekenhuis. Jarman heeft de sterftecijfers alleen in mogen zien als hij zou beloven ze niet openbaar te maken.

Methode

Om het sterftecijfer per ziekenhuis te verlagen, heeft Jarman samen met het Institute for Healthcare Improvement (IHI) in Boston een methode ontwikkelt. In Nederland staat alleen het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft ervoor open om de methode toe te passen.

Deskundige

Minister van Volksgezondheid Hans Hoogervorst (VVD) zegt niet in staat te zijn te oordelen over de 'Jarman-methode'. Volgens hem moet een deskundige daar maar eens goed naar kijken. "Als hij gelijk heeft, dan maken we het voortaan gewoon openbaar."