AMSTERDAM - De raad van stadsdeel Amsterdam-Centrum wil dat het Koninklijk Paleis op de Dam wit wordt. De buitenkant van het majestueuze gebouw is aangetast door regen en wind en is nu grauw en grijs.

Op initiatief van de VVD gaat het dagelijks bestuur van het stadsdeel een brief schrijven aan het Ministerie van Volkshuisvesting met het verzoek het paleis ook aan de buitenkant in de originele staat op te leveren, zo werd vrijdag bekendgemaakt.

De Rijksgebouwendienst is begin oktober begonnen met de opknapbeurt van de binnenkant van het uit 1648 daterende gebouw.

Sinds de laatste grootscheepse renovatie in 1965 is het paleis op een aantal punten sterk verouderd. Tijdens de verbouwing zal de dienst technische installaties vervangen en de beveiliging aanpassen aan de huidige tijd. Naar schatting gaat de renovatie 69 miljoen euro kosten. De kosten voor renovatie van de gevel van het paleis zijn niet opgenomen in de begroting.