WASHINGTON - Een krachtig nieuw medicijn tegen diabetes, dat op het punt staat op de Amerikaanse markt te komen, verdubbelt de kans op overlijden, hartaanvallen of beroertes. Een commissie van de Amerikaanse toezichthouder op voedsel en medicijnen, FDA, moet hebben zitten slapen toen ze het middel onlangs goedkeurde, aldus onafhankelijke onderzoekers die de problemen aan het licht hebben gebracht.

Het diabetesmedicijn Muraglitazar (merknaam Pargluva) is bedoeld voor patiënten die lijden aan diabetes van het type twee, de meest voorkomende vorm van suikerziekte.

Medische wetenschappers uit Cleveland onderzochten de gegevens van ruim 3700 personen die hebben meegedaan aan onderzoek naar de werking van het medicijn. In de groep die Muraglitazar gebruikte, zijn 35 personen overleden, meldden Amerikaanse media vrijdag. In een kleinere controlegroep, waarvan de deelnemers een ander medicijn of een placebo kregen, deden zich negen sterfgevallen voor.

"Tien op de duizend patiënten zou overlijden, een hartaanval of een beroerte krijgen", aldus hoofdonderzoeker Steven Nissen. Dit betekent dat het medicijn volgens hem een "catastrofe" zou kunnen betekenen voor de volksgezondheid.