Het Trimbos-instituut constateert op basis van een peiling onder bijna dertienhonderd volwassenen een toename van het aantal psychische klachten tijdens de coronacrisis. Deelnemers gaven hun leven eind januari gemiddeld een 6,6, tegenover een 7,0 in de maanden daarvoor. De jongste groep deelnemers, van tussen 20 en 35 jaar oud, scoorde het slechtst.

Bijna een kwart van de deelnemers (23,5 procent) liet weten dat hun psychische gezondheid achteruit is gegaan sinds het begin van de coronacrisis. Bij de vorige meting van het Trimbos-instituut in oktober 2020 gold dit nog voor één op de zes respondenten.

Volgens het Trimbos-instituut hebben deelnemers vaker last van slaapproblemen, angst, depressie en eenzaamheid. Vooral de jongste groep respondenten (20-35 jaar) heeft hier last van. Deelnemers vinden perspectief en meer sociaal contact belangrijk met het oog op het doorstaan van de coronacrisis.

Kort voor de peildatum werd op 20 januari een aanscherping van de lockdown aangekondigd, mede vanwege de oprukkende Britse variant van het coronavirus.

De angst voor het coronavirus is gelijk gebleven, stelt het Trimbos-instituut. Wel waren er in vergelijking met oktober meer stressklachten als gevolg van corona en de maatregelen die van kracht zijn. Een meerderheid (60 procent) zei ook iets positiefs te zien in de coronacrisis, zoals meer saamhorigheid en rust.