DEN HAAG - In bepaalde risicogebieden moeten houders van hobbypluimvee ervoor zorgen dat hun dieren niet in contact kunnen komen met wilde vogels of hun uitwerpselen. Deze maatregel heeft minister Veerman van Landbouw woensdag aangekondigd. Hij wil voorkomen dat de vogelgriep Nederland bereikt.

De maatregel, die maandag 24 oktober ingaat, geldt alleen voor gebieden waar een grote kans bestaat dat hobbypluimvee in contact komt met wilde vogels. Het gaat om foerageer- of rustgebieden voor watervogels of een zone van een kilometer daarbuiten.

Dreigingssituatie

In de praktijk betekent de maatregel dat hobbyisten hun pluimvee moeten binnenhouden of een afdak, afgesloten aan de zijkant met gaas of netten, moeten aanleggen. Commerciële eigenaren van pluimvee moesten in risicogebieden hun dieren al verplicht binnenhouden. Gezien de "huidige dreigingssituatie" heeft Veerman deze verplichting ook aan hobbyisten opgelegd.

De minister heeft bovendien bepaald dat alle transporten die levend pluimvee of broedeieren brengen naar landen buiten de Europese Unie of naar landen waar vogelgriep heerst, bij terugkomst in Nederland moeten worden ontsmet. Deze vrachtwagens kunnen volgens Veerman in besmette gebieden terechtkomen.

Gepaste maatregelen

Hobbypluimvee dat binnen de bebouwde kom in risicogebieden wordt gehouden, hoeft niet te worden afgeschermd, stelt Veerman. Trekvogels zoeken in steden zelden een foerageer- of rustplaats. Voor de gebieden waar de kans op contact tussen pluimvee en trekvogels gering is, adviseert Veerman "gepaste maatregelen" te nemen.

De besmettelijke vogelgriep breidt zich steeds verder uit. De dierziekte is inmiddels vastgesteld in Turkije en Roemenië. Bovendien is ze mogelijk uitgebroken in Macedonië en Griekenland. Ook in Rusland is vogelgriep waarschijnlijk aangetroffen.