HILVERSUM - Nederland heeft standaard informatie aan de Congolese autoriteiten verstrekt over uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat was nodig omdat de Congolese ambassade anders geen eenmalig reisdocument verstrekte om hen terug te laten keren. Voormalig directeur J. Mulder van het vertrekcentrum Ter Apel heeft dat dinsdag verklaard in Netwerk.

Het tv-programma meldde verschillende documenten in handen te hebben over teruggekeerde Congolezen over wie werd gemeld dat zij asiel hadden gezocht. De documenten dateren uit de periode 1999 tot en met 2001. Mulder bevestigde dat dit soort aanvragen altijd werd gebruikt, omdat de ambassade daar om vroeg.

Op de formulieren staat bij het woord asiel een kruisje, zo toonde Netwerk. Dit kruisje wordt aangevinkt bij aankomst van de asielzoeker in Nederland. Verder staan er alleen naam en nationaliteit op, pasfoto's, vingerafsdrukken en kopieën van een akte of rijbewijs. Volgens oud-directeur Mulder waren deze formulieren gangbaar bij veel meer landen.

Politieke onrust

Landen mogen bij terugkeer van personen nooit melden dat het om oud-asielzoekers gaat, omdat zij bij terugkeer gevaar kunnen lopen. Eerdere onthullingen van Netwerk over deze kwestie met andere papieren en verklaringen leidden eerder dit jaar al tot politieke onrust. PvdA-Tweede-Kamerlid De Vries eiste zelfs haar aftreden als de beweringen klopten.

In een spoeddebat in juni ontkende Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken) nog stellig dat Nederlandse diensten enige informatie aan Congo zouden geven. Toch liet zij een commissie, onder leiding van oud-burgemeester Havermans, de beweringen onderzoeken. Deze commissie presenteert binnenkort haar bevindingen.

Verontrustend

D66-Tweede-Kamerlid Lambrechts noemde de nieuwe aantijgingen "verontrustend en onbegrijpelijk." Ze eiste in Netwerk dat Havermans ook de nieuwe aantijgingen in het onderzoek meeneemt.

Oudere documenten

Een woordvoerder van het ministerie van Justitie wilde niet inhoudelijk op de kwestie ingaan. "Het is dezelfde problematiek zoals die nu wordt onderzocht door de commissie-Havermans. We wachten dit af." Hij wees er wel op dat het gaat om oudere documenten. De procedure is in 2002 veranderd. Sindsdien onderhandelt Nederland rechtstreeks met Congo over terugkeer.