SYDNEY - Het gat in de ozonlaag boven Antarctica, dat inmiddels de grootte heeft van driemaal de oppervlakte van Australië, wordt kleiner. Dat is de conclusie van het Australische onderzoeksbureau CSIRO.

Volgens CSIRO sluit het gat zich langzaam als gevolg van de verminderde uitstoot van ozon-aantastende chloorfluorkoolwaterstoffen (cfk's), waardoor de de concentratie van deze schadelijke stoffen afneemt. Als deze trend zich doorzet, zou het gat in de ozonlaag volgens de wetenschappers over vijftig jaar hersteld kunnen zijn tot wat het was in 1930 voor de uitvinding van deze stoffen.

Vooral in de jaren zeventig van de vorige eeuw gebruikte de industrie op grote schaal cfk's in onder meer spuitbussen, koelkasten en vriesinstallaties. In 1987 sprak een groot aantal landen in het Protocol van Montreal af het gebruik van dergelijke schadelijke gassen drastisch terug te dringen. De rijke landen beloofden de productie en gebruik van cfk's vrijwel onmiddellijk te stoppen, terwijl de arme landen beloofden voor 2007 de uitstoot met 85 procent te verminderen.