DEN HAAG - Het kabinet is niet van zins de vergoeding voor eerste vruchtbaarheidsbehandeling per 1 januari 2006 weer op te nemen in de basisverzekering. Als het om technische redenen niet volgend jaar kan, dan moet het maar in 2007. "Zo snel mogelijk", aldus CDA-Kamerlid Vietsch dinsdag.

De Kamer besloot vorige week dat de in 2004 uit het ziekenfondspakket wegbezuinigde behandeling terug moet in het basispakket van de nieuwe zorgverzekering. Volgens het CDA, de PvdA, SP, GroenLinks, D66, LPF en de eenmansfracties Lazrak en Nawijn is dat financieel mogelijk. Zij baseren zich hiermee op een onderzoek van Zonmw.

Hoogervorst (Volksgezondheid) ziet dit niet zitten. Volgens hem is de door Zonmw gestelde dekking niet zeker genoeg. Hij wil eerst de cijfers over 2006 zien, voordat hij een beslissing neemt.

Compromis

De VVD stelde vorige week een compromis voor. Koppels zouden een eigen bijdrage moeten betalen voor de eerste behandeling. Maar dat heeft niet de steun van het CDA. Ook het voorstel van D66 om de technische problemen op te lossen door de eerste behandeling uit de AWBZ te betalen, wijzen de christen-democraten van de hand.

Aanvullend pakket

"Daarmee is het uitvoeringsprobleem niet opgelost. Nu stoppen de verzekeraars de behandeling in het aanvullend pakket. Dan zouden ze hun aanvullend pakket moeten veranderen en dat kan nu ook niet", aldus Vietsch.