NEW YORK - De chef van de VN-wapeninspecteurs Hans Blix heeft dinsdag al eerste gesprekken gevoerd met Iraakse functionarissen.

De Iraakse minister van Buitenlandse Zaken Sabri liet na afloop van de ontmoeting weten dat Irak bereid is om VN-wapeninspecteurs direct toe te laten.

Maar Sabri verklaarde ook dat in het gesprek met Blix nog niets is afgesproken, en dat er nog verdere gesprekken volgen om het tijdstip vast te stellen waarop de inspecties beginnen.

Aanvankelijk maakte een Iraakse deelnemer aan de gesprekken bekend dat de volgende ontmoeting gepland staat over tien dagen. Die ontmoeting, in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen, is echter verschoven naar 30 september.

"Het Iraakse kamp heeft te kennen gegeven dat het tijd nodig heeft om te consulteren met Bagdad en de praktische afspraken te bestuderen", aldus Unmovic. Men moet niet te veel waarde hechten aan het verschuiven van de datum. Er is geen onenigheid tussen de partijen, zei een woordvoerder van Unmovic.

Veiligheidsraad

De Zweed Blix zal mogelijk woensdag in de VN-Veiligheidsraad verslag uitbrengen van zijn gesprekken met Sabri en andere functionarissen. Of en wanneer hij wapeninspecteurs naar Irak kan zenden, hangt af van de Veiligheidsraad. Blix zal de leden ervan moeten overtuigen dat hij de indruk heeft dat Bagdad ook daadwerkelijk medewerking zal verlenen bij het opsporen van massavernietigingswapens en installaties die de productie daarvan mogelijk maken.

De Amerikaanse president Bush heeft verklaard dat de VN zich niet in de luren moet laten leggen door Irak. "Saddam Hoessein heeft al eerder de zaken vertraagd en ontkend en de wereld bedrogen", aldus Bush.

De VS dringen ondanks het aanbod van Irak om wapeninspecteurs toe te laten, onverminderd aan op een nieuwe VN-resolutie over Irak. Daarin moet volgens Washington worden vastgelegd wat de verplichtingen van het land zijn op het gebied van ontwapening, en wat er gebeurt als Bagdad deze niet nakomt.