AMSTERDAM - Veertig procent van de jonge mannen is een zware drinker. Bij de vrouwen is dat tien procent in die leeftijdscatogorie. Ongeveer vijf procent van de pubers is een zware drinker. Vooral bij mannen daalt het alcoholgebruik de laatste jaren. Dit blijkt uit cijfers over 2004 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Gemiddeld drinken jonge mannen van 18-24 jaar veertien glazen alcohol per week. Vrouwen drinken vijf glazen. Vooral in het weekend wordt gedronken.

Meer dan tachtig procent van de personen van 12 jaar of ouder drinkt alcohol. Ruim één op de tien drinkt minstens zes glazen alcohol op één dag in de week. Dit aantal is iets gedaald ten opzichte van het einde van de jaren negentig.

De gemiddelde Nederlander dronk 7,7 glazen alcohol per week in 2004. Drie jaar eerder lag het gemiddelde nog op 8,3 glazen. Vrouwen zijn vaker geheel onthouder dan mannen. Veelvuldig alcoholgebruik komt bij mannen vier keer zo vaak voor als bij vrouwen.