AMSTERDAM - Dertien procent van de ouders met kinderen op de basisschool staat positief tegenover het plan van staatssecretaris van Sociale Zaken Henk van Hoof (VVD) om bijstandsmoeders in te zetten voor naschoolse opvang. Dat meldt Trouw maandag naar aanleiding van een onderzoek door bureau Regioplan. De meeste ouders geven de voorkeur aan opvang door leidsters die daarvoor zijn opgeleid.

Van Hoof presenteerde vorige week zijn plan om bijstandsmoeders in te zetten voor kinderopvang. Het initiatief van Van Hoof was een reactie op het plan van zijn partijgenoot Jozias van Aartsen. De fractievoorzitter van de VVD stelde bij de algemene beschouwingen voor om scholen te verplichten tot het aanbieden van naschoolse opvang.

Uit het onderzoek van Regioplan blijkt dat tweederde van de ouders voor naschoolse opvang kiest als er gekwalificeerde leidsters aanwezig zijn. Daarmee zou naschoolse opvang duurder zijn dan wanneer niet gekwalificeerde bijstandsmoeders worden ingezet.

Informele opvang

De kosten blijken voor veertig procent van de ouders de belangrijkste reden te zijn om geen gebruik te maken van naschoolse opvang. 'Informele opvang' door familie of ouders van vriendjes is voor veel ouders een aantrekkelijker alternatief.

Veertig procent van de ondervraagde ouders geeft aan meer te gaan werken als scholen opvang gaan aanbieden.