DEN HAAG - Voor koningin Beatrix en haar familie zitten de Troonrede, de traditionele rijtoer en de dito balkonscène er weer op. Het gezelschap kon langse de gehele route en vooral tijdens de balkonscène rekenen op groot enthousiasme van het publiek.

Er was volgens de politie circa 100.000 man op de been. Het 'Oranje boven' klonk meerdere malen uit volle borst.

Velen deden hun uiterste best een glimp van prinses Máxima op te vangen. Alom werd betreurd dat prins Claus niet aanwezig kon zijn.