Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft dinsdag gestemd voor het afschaffen van het bindend studieadvies (bsa). Dit advies kan betekenen dat studenten na het eerste jaar moeten stoppen als er niet genoeg studiepunten behaald worden. Veel studenten en docenten lieten op NUjij weten wat zij van dit besluit vinden.

'Goede aanduiding of je geschikt bent'

JK2509: "Oh alsjeblieft niet! Ik zit in het tweede jaar van mijn studie en werk nu in projectgroepen met studenten die vorig jaar soms slechts 10 of zelfs nog minder van de zestig studiepunten hebben gehaald. Een drama voor docenten en klasgenoten, want het zijn vaak niet de gemotiveerde studenten die maar door blijven sukkelen, die jou in projecten dus enorm belemmeren. Een uitzondering die door persoonlijke omstandigheden het niet gehaald heeft is prima, maar daarbuiten is het gewoon een aanduiding of je geschikt bent voor de opleiding en het beroepenveld."

'Niet iedereen is in staat om zelf in te zien of de studie bij ze past'

LauK: "Ik snap heel goed dat je studenten eigen verantwoordelijkheid wil geven. Ik ben daar zelfs groot voorstander van! Niet iedere student is echter aan het eind van jaar 1 (waarin elke toets trouwens ook herkanst kan worden) in staat om zelf in te zien dat hij niet bij de studie/het beroep past of vice versa."

"De propedeuse heeft een oriënterende, selecterende en verwijzende functie. Dat houdt naar mijn mening in dat de conclusie dat de match niet passend is door zowel de student als door de opleiding genomen moet kunnen worden. Dus ook via een bsa."

'Vallen en opstaan hoort ook bij een diploma halen'

VinnieVinVis: Een bsa komt denk ik veel te vroeg in het eerste jaar. Vaak zoeken studenten dan nog naar een goede modus om te studeren, nieuwe omgeving etc. Soms zijn bepaalde vakken ook niet meer in te halen en moet je gaan compenseren om maar de bsa te halen. Zo niet alleen in voltijd maar ook deeltijd (waar de drukte van een fulltimebaan en eventueel gezin ook bij komt kijken). Uiteindelijk moet je je diploma halen en een daar hoort vallen, opstaan en ook leren bij."

"Eenmaal een bsa halen is ook geen garantie dat je je studie gemotiveerd en succesvol afrondt, dus er is wel een correlatie maar het is de vraag hoe sterk die is."

Negatief advies kan zelfvertrouwen schaden

Buzbuzzie: "Ik ben een student die na een negatief bsa dezelfde studie aan een andere instelling is gaan doen. Na twee jaar bleek ik vijf studiepunten (één vak) te missen voor mijn propedeuse. Het vak kostte mij ook werkelijk moeite, en dat ik te maken kreeg met een sterfgeval vlak voor mijn laatste herexamen hielp ook niet. Helaas hielpen de bezwaarprocedures niet en werd ik met best harde woorden ('Het zit er gewoon niet in') weggestuurd. Hierna zat ik behoorlijk in de put."

"Het jaar erop toch mijn moed bij elkaar geraapt en ingeschreven voor dezelfde studie aan een andere instelling. Met vlag en wimpel geslaagd, ik ben nominaal afgestudeerd met mooie cijfers. Echter kunnen die woorden 'het zit er gewoon niet in' mij nog steeds raken en beseffen de instellingen denk ik niet hoeveel effect dit op het zelfvertrouwen kan hebben. Ik ben dus hartstikke tegen dat bsa en voor een menselijkere aanpak om studievertraging tegen te gaan."

'De drempel zou omlaag moeten'

Pan_Bami: "Ik ben niet tegen een bindend studieadvies, ik ben zelf student en heb zelf ook veel stress ervaren om mijn eerste jaar te halen. Daar komt nog eens bij dat bij bepaalde universiteiten je alle punten moet halen in je eerste jaar om een positief advies te halen."

"Ik vind een prestatiedrempel in het eerste jaar niet slecht, omdat je zo de ongemotiveerden eruit kan filteren en je ook als overheid niet blijft investeren in mensen die ergens misschien niet goed in zijn of die het aan motivatie ontbreken en het toch maar doen omdat ze niks anders weten. Echter denk ik dat de drempel gewoon omlaag moet. Hij ligt nu vrijwel overal op 45/60 punten, dat betekent dat je van de acht à negen toetsen in een jaar je er twee niet hoeft te halen."

"Ik denk als ze alles naar dertig zouden brengen dat het al veel minder stressvol zou zijn terwijl je de filterende functie behoudt. Zo kan je ook mensen die wel gemotiveerd zijn maar moeten wennen aan de intensiteit van de uni en zo hun jaar niet zouden halen toch behouden."