DEN HAAG - Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) wil een nieuwe organisatie opzetten die zich alleen bezighoudt met de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers. De huidige Immigratie- en Naturalisatiedienst IND, die daar ook over gaat, zal zich dan alleen nog richten op de toelating van nieuwkomers.

De bewindsvrouw zal haar plannen vrijdag bespreken in het kabinet, zo hebben ingewijden in Den Haag donderdag een bericht in het NOS-journaal bevestigd. Aanleiding voor het voorstel is het kritische rapport van de Algemene Rekenkamer dat vorige maand werd gepresenteerd.

De Rekenkamer kraakte de werkwijze binnen de IND en stelde dat eigenlijk in de gehele vreemdelingenketen weinig sturing, samenwerking en communicatie is. Hierdoor moeten vreemdelingen, die hier voor gezinsvorming, studie of werk komen, veel te lang wachten op een verblijfsvergunning of op een verlenging daarvan. Ook bestaat het gevaar dat ongewenste personen Nederland binnenkomen.

Nu is bij de toelating en bij de terugkeer van vreemdelingen niet alleen de IND betrokken, maar spelen ook de gemeenten, de vreemdelingenpolitie, de marechaussee, de ambassades en de rechterlijke macht een rol. Als de terugkeer in een aparte organisatie wordt geregeld, zou de IND zich doelmatiger op haar andere taken kunnen richten.