NEW YORK - Bagdad heeft zich maandag bereid verklaard wapeninspecteurs van de Verenigde Naties toe te laten. Dat heeft VN-secretaris-generaal Kofi Annan bekendgemaakt.

"Bagdad heeft zonder voorwaarden te stellen ingestemd met de terugkeer van de inspecteurs", aldus de VN-Chef. Ook is het land klaar om onmiddellijk gesprekken te beginnen over organisatorische aspecten voor de terugkeer, zei Annan.

Korte tijd daarvoor had de Iraakse minister van Buitenlandse Zaken, Sabri, een brief bezorgd uit Bagdad met die strekking. Het schrijven is door Annan doorgegeven aan de Bulgaarse voorzitter van VN-Veiligheidsraad. De raad zal zich er verder over buigen.

De afgelopen dagen is al druk gespeculeerd over de mogelijke bereidheid van Bagdad de wapeninspecteurs weer toe te laten. De druk op het regime van Saddam Hussein is de afgelopen weken van alle kanten opgevoerd.

Toespraak VN

Volgens Annan heeft vooral de toespraak van de Amerikaanse president Bush voor de Algemene Vergadering van de VN de internationale gemeenschap geprikkeld. "Bijna alle toehoorders op de Algemene Vergadering hebben druk uitgeoefend op Irak om de inspecteurs weer toe te laten", aldus de secretaris-generaal. Annan prees daarnaast met name de Arabische Liga en haar secretaris-generaal Amr Moussa voor hun rol.

Reactie VS

Een hoge Amerikaanse functionaris hechtte echter weinig waarde aan de woorden van Irak. "We nemen hetgeen Saddam Hussein zegt niet klakkeloos aan. Er zal niet onderhandeld worden."

Amerika wil samen met de VN en de Veiligheidsraad vaststellen wat Irak zich moet laten welgevallen. Het land werkt nog steeds aan een scherpe resolutie over terugkeer van de wapeninspecteurs. Het aanbod van Irak kan daarin worden opgenomen, vinden ze.

Rusland tevreden

Rusland, fel tegenstander van een Amerikaanse aanval, toonde zich tevreden over de stap van Irak. Moskou ziet zich beloond voor zijn streven naar een alomvattende regeling voor de kwestie-Irak zonder dat de soevereiniteit van dat land geweld wordt aangedaan.

Ook Japan, China, Pakistan en Iran uitten tevredenheid. De regering in Teheran sprak van een "wijs en verstandig besluit" van de Iraakse regering.

Blair

Groot-Brittannië reageerde voorzichtiger. Een woordvoerder van premier Blair wees erop dat Saddam Hussein "een lange geschiedenis heeft van het spelen van oneerlijke spelletjes". Frankrijk twijfelt nu of er wel een nieuwe VN-resolutie moet komen "hoewel Saddam Hussein wel aan zijn woord moet worden gehouden". Rusland, Frankrijk, China, Groot-Brittannië en de VS zijn permanente leden van de VN-Veiligheidsraad en hebben een vetorecht.

Egypte reageerde opgelucht. Veel Arabische landen zien de Israëlische bezetting van de Palestijnen als een veel grotere bedreiging in de regio dan Irak. Australië verwelkomde Iraks aanbod voorzichtig, net als Japan.

Hans Blix, de leider van de inspecteurs, verwelkomde het nieuws en zei dat hij onmiddellijk in New York wil gaan praten over de invulling van de missie. Blix heeft een team van 63 mensen. Nog eens tweehonderd getrainde deskundigen uit 44 landen staan klaar en kunnen binnen enkele weken aan het werk.

De wapeninspecties in Irak maakten deel uit van de akkoorden die in 1991 een einde maakte aan de Golfoorlog. Zeven jaar later moesten echter de laatste inspecteurs, die moesten controleren of Bagdad niet werkte aan massavernietigingswapens, het land gedwongen verlaten.