DEN HAAG - De Tweede Kamer heeft donderdag na een chaotisch ordedebat met grote meerderheid een motie aangenomen, die volgens minister Brinkhorst van Economische Zaken onuitvoerbaar is. In de motie staat dat meevallers in de aardgasbaten besteed moeten worden aan knelpunten in de wegen, versterken van zwakke plekken in de zeewering en kennisinstituten.

Een deel van het geld, 50 miljoen euro, dat daarvoor nodig is, kan beknibbeld worden op windenergie. Dit is tegen het zere been van minister Brinkhorst van Economische Zaken, die zich sterk maakt voor windmolenparken op zee. Hij noemde de motie woensdagavond al in strijd met een andere motie die door de Kamer was aanvaard.

'Onuitvoerbaar'

"Onuitvoerbaar", zei Brinkhorst (D66), maar hij was niet degene die met de Kamer hierover had gedebatteerd, maar minister Zalm (VVD) van Financiën. Tijdens het ordedebat zochten tegenstanders van de motie naar manieren om eerst minister Brinkhorst te horen, voordat de motie in stemming zou komen, maar dat liep stuk op verzet van CDA en VVD. De SP vroeg om een hoofdelijke stemming en legde daarmee bloot, dat PvdA-Tweede-Kamerlid Samsom zich anders opstelt dan de rest van zijn fractie.

Openbaar vervoer

De motie werd ingediend tijdens de financiële beschouwingen en VVD-fractieleider Van Aartsen pleitte toen voor meer geld voor openbaar vervoer, "een rondje Randstad." In de motie, die donderdag in stemming kwam en die was ondertekend door Blok (VVD), wordt geen geld uitgetrokken voor openbaar vervoer maar voor wegen.

GroenLinks, SP, D66, christenunie en PvdA-Kamerlid Samsom stemden tegen de motie, maar die haalde het toch met 109 tegen 22 stemmen. Voor waren CDA, VVD, LPF, SGP en de eenmansfracties Lazrak en Nawijn.