DEN HAAG - Minister Van der Hoeven (Onderwijs) wil een verbod op burka's op school. Ze vindt dat docenten en leerlingen het alles bedekkende islamitische gewaad niet in de klas mogen dragen. Van der Hoeven heeft dat geschreven in haar dagboek op internet.

Ze reageert daarmee op de recente aankondiging van haar collega Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) om na te gaan of het mogelijk is de burka in specifieke situaties te verbieden. Het onderwijs is volgens Van der Hoeven zo'n situatie.

Voor zover ze weet, komt het zelden of nooit voor dat een leerkracht of leerling een burka op school draagt. Van der Hoeven deelt de mening van de Commissie Gelijke Behandeling dat gezichtsbedekkende kleding mag worden verboden als deze "de communicatie en identificatie belemmeren en de veiligheid op school aantasten".

Volgens Verdonk is een algemeen burkaverbod niet goed mogelijk. Maar ze wil kijken of het kledingstuk op basis van veiligheidsredenen "op bepaalde momenten en gebieden" is te verbieden.

Bekijk video: Utrecht verbiedt burka's Modem/ Breedband