Een mysterieuze trap van 1,9 miljoen euro in het stationsgebied in Utrecht zorgt voor onduidelijkheid in de gemeenteraad. Niemand lijkt te weten waar die trap staat en of de gemeente het geld voor de aanleg heeft overgemaakt.

Accountants van de provincie Utrecht startten in 2019 een onderzoek omdat er onduidelijkheid was over 12,2 miljoen euro die was besteed aan de Uithoflijn.

Van dat bedrag ontbrak namelijk de zogenoemde prestatielevering. Dat houdt in dat niet duidelijk is of er daadwerkelijk is geleverd en of de prijs in verhouding is met de werkzaamheden die zijn gedaan.

Uit het onderzoek bleek dat de provincie bij de gemeente Utrecht 1,9 miljoen euro in rekening heeft gebracht voor "de aanleg van een trap in het stationsgebied". Ook bij die factuur ontbrak de prestatieverklaring.

Politieke partijen willen duidelijkheid

De PVV, VVD, SP en Stadsbelang Utrecht vragen de wethouder nu om duidelijkheid over deze factuur. Zo is al niet duidelijk of de trap daadwerkelijk gebouwd is en als dat zo is, om welke trap het dan gaat en wanneer die in gebruik is genomen.

Ook willen de partijen weten of de gemeente heeft vastgesteld of de prijs van de trap juist is en hoe en door wie de factuur en de prestatielevering gecontroleerd zijn.

Daarnaast moet er op financieel gebied duidelijkheid komen. Uit een memo aan Provinciale Staten van 14 juli bleek dat de trap "is" of "zal" worden vergoed door de gemeente Utrecht.

Tot slot vragen de partijen om duidelijkheid over of het bedrag wel of niet is overgemaakt en waar dat bedrag is terug te vinden in de begrotingen en jaarrekeningen van de gemeente.