ARNHEM - De Nederlandse staat moet de vrijgesproken marinier Eric O. een schadevergoeding van 10.000 euro betalen. Dat heeft het gerechtshof in Arnhem woensdag bepaald. Het gerechtshof sprak Eric O. eerder dit jaar vrij van het in strijd handelen met de geweldsinstructies voor Nederlandse militairen in Irak. Advocaat G.J. Knoops had voor zijn cliënt 300.000 euro schadevergoeding geëist.

Eric O. loste op 27 december 2003 waarschuwingsschoten op een groep Irakezen die mogelijk een container wilde plunderen. Daardoor zou een Irakees zijn getroffen en gedood. Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgde de marinier hiervoor. Justitie vond dat O. door zich niet aan de geldende instructies te houden de Irakees had doodgeschoten. Het hof sprak Eric O. vrij op basis van internationaal geldende geweldsvoorschriften.

Schadevergoeding

Volgens het gerechtshof in Arnhem is het wettelijk alleen toegestaan een vergoeding van 95 euro per dag toe te kennen voor schade die het rechtstreeks gevolg is van vrijheidsbeneming. Voor Eric O. komt dat neer op vijftien maal 95 euro. Schade die het gevolg is van strafvervolging kan niet worden vergoed.

Bijzondere omstandigheden

Maar het hof vindt dat in deze zaak sprake is van bijzondere omstandigheden. "Eric O. is een gewaardeerd militair die voor de ogen van zijn collega's is gearresteerd. Ook de weinig terughoudende verdediging van het OM en alle publiciteit in de media maken deze zaak bijzonder", aldus het hof. Op grond daarvan vindt het dat een toekenning van 10.000 euro aan immateriële schade "billijk" is.

Ook kende het hof Eric O. een bedrag van 896 euro toe als compensatie voor het verlies van dubbele pensioendagen. Bij uitzending van een militair naar Irak tellen pensioendagen dubbel. Hoewel het OM volgens het hof in zijn recht stond om vervolging in te stellen, is het onderzoek in deze zaak niet volledig geweest. Bovendien had justitie in eerste instantie te zwaar ingezet. Aanvankelijk wilde het OM O. voor moord, doodslag, dan wel dood door schuld vervolgen. Volgens het hof "was het OM kennelijk onvoorbereid hoe een dergelijk incident aan te pakken".

Teleurstelling

De € 10.000 schadevergoeding die het gerechtshof heeft toegekend aan de marinier Eric O, is een teleurstelling voor de marinier. Dat zei zijn advocaat mr Geert Jan Knoops woensdag op Radio 1 in AVRO’s 1opdeMiddag. “Ondanks het feit dat de rechtbank verhoudingsgewijs een hoge schadevergoeding heeft uitgekeerd, is mijn cliënt toch teleurgesteld. Hij vindt zijn schade veel groter dan de toegekende 10.000 euro. Wel is het zo dat met het toekennen van € 1500 het hof de ernstige kritiek op het optreden van het Openbaar Ministerie en de marechaussee onderstreept. Normaal is de vergoeding € 95 per onterecht detentiedag.”