GRONINGEN - De meldingen van de biologische vader over de thuissituatie van de begin augustus in Tolbert omgebrachte kinderen Daniël (2) en Damaris (4), bleven door grote drukte bij het Bureau Jeugdzorg op de stapel liggen. Dat bleek woensdag uit onderzoek van de Inspectie Jeugdzorg. De vader had telefonisch meermalen gewaarschuwd voor de nieuwe vriend van de moeder, die ervan wordt verdacht de kinderen te hebben gedood.

Bekijk video: Modem/ Breedband

Omdat het Bureau Jeugdzorg de urgentie van de telefoontjes nog moest onderzoeken, kwamen ze op de stapel terecht. Zaken die al wel als urgent waren aangemerkt kregen voorrang. "Onacceptabel", aldus de Inspectie, die vindt dat de werkwijze van Jeugdzorg veranderd moet worden.

Kindermishandeling

Volgens de Inspectie kon op basis van de informatie die de vader telefonisch doorgaf aan het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling niet directe hoge urgentie aan het gezin in Tolbert worden toegekend. Dit is vooral te wijten aan de hoge werkdruk bij Bureau Jeugdzorg Groningen, concludeert de Inspectie.

Werkdruk

Jeugdzorg kan door de werkdruk niet iedere melding gelijk afhandelen. Het Bureau geeft voorrang aan zaken die als hoogurgent zijn aangemerkt. Hierdoor bleven de meldingen over het gezin in Tolbert op de stapel liggen. Wel werd besloten tot een vooronderzoek, maar door het familiedrama werd dit niet meer uitgevoerd.

De Inspectie Jeugdzorg vindt dat door deze werkwijze onacceptabele risico's ontstaan. Bureau Jeugdzorg moet daarom inventariseren welke risico's er ontstaan na het geven van prioriteiten aan een melding. "Met de provincie moet worden afgesproken welke risico's aanvaardbaar zijn en welke niet en wat voor acties hiervoor nodig zijn", aldus de inspectie. "Daarnaast moet het Bureau de werkwijze zodanig aanpassen dat benodigde informatie sneller kan worden verzameld, om zo de risico's te beperken."