DEN HAAG - Het voorstel van minister Verdonk (Vreemdelingenzaken) om criminele vreemdelingen sneller te kunnen uitzetten, krijgt voldoende steun in de Tweede Kamer. In een spoeddebat dinsdagavond keurde regeringspartij D66 het plan af maar naast de VVD en het CDA stemden de LPF, SGP, Nawijn en Wilders er wel mee in.

PvdA, SP, GroenLinks en christenunie zijn principieel tegen. D66 kan niet leven met het huidige plan, vooral omdat het maar om één misdrijf hoeft te gaan om iemand uit te kunnen zetten. VVD en CDA vinden het voorstel passen in het beleid om criminaliteit strenger aan te pakken. Wilders en Nawijn wilden dat ook mensen met een dubbele nationaliteit onder de maatregel zouden vallen, maar Verdonk ging daar niet op in.

Drie jaar

De minister wil dat vreemdelingen met een verblijfsvergunning Nederland uitgezet kunnen worden als zij hier in de eerste drie jaar van hun verblijf worden veroordeeld voor een misdrijf waarop een gevangenisstraf staat. Nu is uitzetting ook al mogelijk, maar hangt dat af van de ernst en de zwaarte van het vergrijp. Van die koppeling wil Verdonk af als de vreemdeling nog niet zo lang in Nederland is.

Veelplegers

Ook kan Verdonk hiermee niet-Nederlandse veelplegers, die herhaaldelijk over de schreef gaan, eerder uit laten zetten. Nu moeten hun vaak lage straffen eerst opgeteld worden. "Ik voorkom met mijn voorstel dat er veelplegers komen. Het heeft zo een preventieve werking. Eén keer is genoeg. Ik ga niet meer wachten totdat iemand zich vijf, zes keer schuldig heeft gemaakt aan winkeldiefstal of mishandeling", aldus Verdonk.

Individuele beoordeling

Ze zei wel dat uitzetting "geen automatisme" is na een misdrijf waarop een gevangenisstraf staat. En altijd zal het belang van het veroordeelde individu worden afgewogen tegen het belang van openbare orde. Het nieuwe beleid zal veel "administratieve rompslomp" van het oude beleid opruimen, aldus Verdonk.

'Spierballentaal'

Maar de PvdA, SP, GroenLinks, D66 en ChristenUnie vinden de aanscherping buiten proportie en ze missen de noodzaak en onderbouwing. "Symboolpolitiek, spierballentaal en papieren beleid", stelde de linkse oppositie. Volgens Dijsselbloem (PvdA) erkent Verdonk dat het om een signaalfunctie gaat. Maar volgens hem is het signaal groter als het huidige strenge beleid consequenter wordt uitgevoerd dan als het papieren beleid wordt aangescherpt.

De oppositie wees erop dat in 2002 al een aanscherping is geweest van het beleid om criminele vreemdelingen eerder te kunnen uitzetten. De effecten daarvan zijn nog niet bekend. De adviescommissie ACVZ adviseerde ook op de resultaten te wachten en waarschuwde voor Europese wetgeving. Maar de minister zei dat haar plan binnen de regelgeving blijft.