DEN HAAG - Arjan Erkel is dinsdag voor een Zwitserse rechtbank in Genève gehoord over zijn ontvoering tussen 2002 en 2004 in Dagestan in het zuiden van Rusland. Erkel vindt dat zijn vroegere werkgever Artsen zonder Grenzen het losgeld dat voor zijn vrijlating is betaald, terug moet betalen aan het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Erkel werd ongeveer een uur lang gehoord door de rechter, vertelde hij dinsdag telefonisch vanuit Genève. "De rechter wilde van mij weten wie de ontvoerders als betalende partij zagen. Dat was in mijn ogen Artsen zonder Grenzen. De ontvoerders hebben tegenover mij nooit over de overheid gesproken", aldus Erkel.

Beveiliging werknemers

Ook vroeg de rechtbank Erkel wat Artsen zonder Grenzen deed aan beveiliging van zijn werknemers in onrustige gebieden als Dagestan, buurland van Tsjetsjenië. "Wat AzG daarvoor deed was hoe dan ook niet toereikend. Men wilde geen bewaking."

Erkel werd op 12 augustus 2002 ontvoerd in Machatsjkala, de hoofdstad van Dagestan. Hij werkte toen voor de Zwitserse tak van Artsen zonder Grenzen. Pas op 11 april 2004 kwam hij vrij, na bemiddeling door Russische KGB-veteranen. Hun leider, Valentin Velitsjko, kwam dinsdag overigens niet opdraven voor zijn verhoor voor de rechtbank. De toenmalige Nederlandse ambassadeur in Moskou, Hofstee, getuigde dinsdag wel.

Conflict

Direct na Erkels vrijlating ontstond een conflict tussen Buitenlandse Zaken, dat 750.000 euro van het losgeld had betaald, en AzG. Buitenlandse Zaken zag het geld als een voorschot en wilde het terug, maar AzG weigerde.

Erkel was het eens met het ministerie en noemde het "wrang" dat zijn werkgever weigerde te betalen. Hij nam daarop ontslag bij AzG en ging een boek schrijven over de 607 dagen van zijn ontvoering.

Erkel hoopt op een verzoening tussen AzG en het ministerie en stelt voor dat AzG het geld terugbetaalt aan Buitenlandse Zaken, met aftrek van de 230.000 euro die AzG in een kluis hadden liggen op de Nederlandse ambassade en die ook zijn betaald aan de ontvoerders. "Iedereen is mans genoeg. De verantwoordelijken moeten nu hun woord nakomen", aldus Erkel dinsdag.