Een derde van de kinderen wereldwijd heeft een loodvergiftiging, meldt UNICEF donderdag op basis van onderzoek in samenwerking met milieuorganisatie Pure Earth. In Nederland gaat het om 60.000 kinderen, die grotendeels vergiftigd zijn door water uit loden leidingen.

De helft van de 800 miljoen vergiftigde kinderen komt uit Zuid-Azië, aldus UNICEF. Maar ook in Georgië, Indonesië, Ghana en Mexico zijn de loodgehaltes hoog.

Kinderen raken onder meer vergiftigd door onzorgvuldige recycling van accu's. "In lage- en middeninkomenslanden worden voertuigaccu's vaak onvoorzichtig geopend, waardoor zuur en loodstof in de grond terechtkomen", aldus UNICEF. "Ook wordt het teruggewonnen lood in openluchtovens verbrand, wat leidt tot uitstoot van giftige dampen."

Bij een gehalte van minimaal 5 microgram lood in het bloed wordt gesproken over loodvergiftiging. Vooral zwangere vrouwen, baby's die met de fles worden gevoed en kinderen tot een jaar of vijf lopen risico als ze langdurig aan lood worden blootgesteld. "Loodvergiftiging kan bij kinderen uiteindelijk leiden tot leer- en gedragsproblemen en een lagere intelligentie", aldus UNICEF.

UNICEF en Pure Earth pleiten voor "dringende" maatregelen om de illegale en onveilige recycling van loodzuurbatterijen aan te pakken.

Loodvergiftiging in Nederland door loden waterleidingen

In Nederland hebben bijna 60.000 kinderen een loodvergiftiging, blijkt ook uit het onderzoek. In ons land ontstaat een loodvergiftiging met name door loden waterleidingen.

In november waarschuwde de Gezondheidsraad ook al voor de gevaren van lood in drinkwater. Volgens het wetenschappelijke adviesorgaan is het aannemelijk dat het IQ van kinderen die opgroeien in huizen met loden leidingen met ongeveer vijf punten afneemt.

De gemeenten Amsterdam, Utrecht, Eindhoven, Den Haag en Rotterdam lieten in juni weten een wettelijk verbod op loden leidingen in bestaande gebouwen te willen. Momenteel zijn loden leidingen alleen verboden bij nieuwbouw.