UTRECHT - Voor vrouwen neemt de kans op het krijgen van kanker toe, bij mannen is er de laatste jaren juist sprake van een afname. Dat blijkt uit cijfers van de Vereniging van Integrale Kankercentra. De vereniging publiceerde de cijfers dinsdag ter gelegenheid van het vijftienjarig bestaan van de Nederlandse Kankerregistratie.

Sinds 1989 hebben de integrale kankercentra gegevens verzameld van meer dan een miljoen gevallen van kanker of voorstadia daarvan. Het aantal nieuwe kankerpatiënten steeg van 56.000 in 1989 naar 74.500 in 2005.

Dit jaar overlijden ongeveer 38.500 mensen aan kanker. Dat komt neer op ongeveer 30 procent van alle sterfgevallen. Alleen aan hart- en vaatziekten overlijden meer mensen (40 procent). Als rekening wordt gehouden met de veroudering van de bevolking, neemt de totale sterfte als gevolg van kanker langzaam af, vooral bij mannen.

Toename

Dat het aantal nieuwe gevallen van kanker gemiddeld met duizend per jaar toeneemt, komt vooral door de groei van het aantal ouderen. Als wordt gecorrigeerd voor die toename, neemt de kans op kanker toe voor vrouwen en daalt de kans voor mannen. Momenteel krijgen in Nederland ongeveer vier van de tien mannen en 3,5 van de tien vrouwen in de loop van hun leven kanker.

Borstkanker

Sommige vormen van kanker komen steeds vaker voor. Dat geldt voor onder meer borstkanker, slokdarmkanker, huidkanker en prostaatkanker. Het aantal mannen bij wie prostaatkanker wordt geconstateerd is sinds 1989 bijna verdubbeld tot 7900 in 2003. Vrouwen krijgen steeds vaker longkanker, terwijl die ziekte bij mannen juist steeds minder voorkomt.

Longkanker

Longkanker was tot 1992 de meest voorkomende vorm van kanker. Borstkanker (11.800 nieuwe gevallen in 2003) neemt die positie sindsdien in. Op de tweede plaats staat darmkanker (9900 gevallen in 2003), op de derde plaats longkanker (9000 gevallen). Met prostaatkanker vormen die vormen van de gevreesde ziekte de helft van alle nieuwe kankergevallen.

Daling

Een daling van het aantal gevallen is te zien bij maag-, galblaas-, baarmoederhals- en eierstokkanker. Bij mannen daalde het aantal gevallen van longkanker fors.

Kanker komt vooral voor bij ouderen. Tweederde van de vrouwen bij wie voor het eerst kanker wordt vastgesteld, is zestig jaar of ouder. Bij mannen is dat zelfs driekwart.

Revalidatie

Doordat de overlevingskansen na kanker steeds beter worden, zal de vraag naar revalidatie van patiënten sterk toenemen, aldus de vereniging. Nu leven ongeveer 400.000 mensen met de ingrijpende gevolgen van kanker, en dat aantal zal in tien jaar bijna verdubbelen. Jaarlijks hebben vijf- tot zevenduizend mensen met kanker revalidatie nodig.

Momenteel is op ruim veertig plaatsen op initiatief van de integrale kankercentra het revalidatieprogramma Herstel & Balans beschikbaar. Slechts een klein deel van de patiënten vindt echter zijn weg daarheen, en structurele financiering ontbreekt, klaagt de vereniging.