DEN HAAG - Staatssecretaris Van der Laan (Media) heeft de Tweede Kamer maandag in een marathondebat toegezegd, dat de programma's van de NOS in het nieuwe omroepbestel tot 2011 kunnen worden voortgezet.

Ze houdt vast aan opheffing van de NPS als stichting in september 2008 als het nieuwe bestel van kracht wordt, maar wil dat de programma's en de programmamakers geleidelijk opgaan in de nieuwe situatie. Tot tevredenheid van de NPS gaan deze eerst één op één over naar de Publieke Omroep en krijgen dan drie jaar de tijd hun plek te vinden in het nieuwe bestel.

Geen leden

De NPS-programma's kunnen dat doen op het moment dat het nieuwe bestel functioneert en duidelijk is hoe het werkt. Het kabinet wil van de NPS af, omdat de omroep geen leden heeft, maar Van der Laan heeft wel waardering voor de programma's die de NPS maakt.

Met haar voorstel hoopt ze waarborgen te bieden om deze te behouden. Ze noemde programma's als Raymann is laat en Premtime als voorbeeld van multiculturele NPS-programma's die ook in het nieuwe bestel een plek verdienen.

Publieke netten

De programma's van de NPS zijn vooral te zien op Nederland 3. De VVD wil in het nieuwe bestel verder gaan met twee publieke netten, terwijl het CDA vast wil houden aan drie netten. Van der Laan zal in een nieuwe omroepwet niet vastleggen hoeveel publieke tv-netten er moeten zijn. Het is dan aan de raad van bestuur van de Publieke Omroep om daarvoor met een voorstel te komen en het kabinet moet er dan mee instemmen.

Digitale televisie

Het wel of niet instemmen zal vooral afhangen van de ontwikkeling van digitale televisie, die tal van nieuwe (doelgroep-)netten mogelijk maakt en dat zou een derde net overbodig kunnen maken.

Het debat verliep in een geïrriteerde sfeer. Van der Laan had na overleg met de coalitiepartijen aangegeven bereid te zijn haar plan op enkele punten aan te passen. De oppositie vreesde dat het debat daarmee al bij voorbaat was "dichtgetimmerd".

Lieve vrede

SGP-Tweede-Kamerlid Van der Vlies stelde vast dat de VVD vooral instemde met een compromis over het omroepbestel om de lieve vrede in het regeringskamp te bewaren. De drie grote partijen - CDA, VVD en PvdA - denken volgens hem heel verschillend over de omroep. Van der Vlies vreest dat er na de verkiezingen in 2007 weinig overblijft van het plan van Van der Laan.

Wetsvoorstel

Voor de staatssecretaris was dat aanleiding om de Tweede Kamer aan te sporen snel aan de slag te gaan met het nieuwe bestel. Van der Laan verwacht eind dit jaar een wetsvoorstel aan de Raad van State te kunnen sturen en wil "versnelling" aanbrengen bij de behandeling in het kabinet.

Contributie

Van der Laan hield tijdens het debat niet vast aan een contributie van minstens 24 euro per jaar aan de omroepverenigingen. Ze vreest dat zo'n bedrag te hoog is voor mensen met lage inkomens en wil niet dat de omroepen "elitair" worden. Ze komt nog met een voorstel hoe hoog de contributie wel zal zijn.

Verzuiling

Van der Laan vindt niet dat ze terug gaat naar de tijd van de verzuiling door de rol die zij toekent aan de omroepverenigingen. Ze wees erop dat inmiddels omroepen zijn ontstaan als BNN, Max en Llink die los staan van de traditionele politieke of religieuze stromingen. In de nieuwe situatie zijn 50.000 leden genoeg om een nieuwe omroep op te richten.