Bij het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering of een uitvaartverzekering door een ex-kankerpatiënt mag na een vastgestelde termijn niet meer worden meegewogen dat zij ziek zijn geweest. De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met het door minister Wopke Hoekstra (Financiën) ingediende voorstel.

Jongeren tot 21 jaar die kanker hebben gehad, hoeven vijf jaar na genezing niet meer aan de verzekeraar te melden dat zij kanker hebben gehad. Deze termijn is voor mensen boven de 21 jaar vastgesteld op tien jaar.

De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) onderzoekt samen met het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Kankerregistratie of deze termijnen voor specifieke kankersoorten verkort kunnen worden.

In december vorig jaar werd al bekendgemaakt dat ex-kankerpatiënten na deze termijnen niet meer hoeven te melden dat zij kanker hebben gehad bij het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering. Op verzoek van de verzekeraars zijn ook de uitvaartverzekeringen hieraan toegevoegd, laat de Ministerraad weten.

Doordat ex-kankerpatiënten na deze termijnen niet meer hoeven aan te geven dat zij kanker hebben gehad, moet het makkelijker worden om een verzekering af te sluiten en krijgen ze ook niet te maken met extra hoge premies.