DEN HAAG - Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft ernstige bezwaren tegen het plan van staatssecretaris Van Hoof (Sociale Zaken) om bijstandsmoeders met kinderen onder de vijf jaar in te zetten bij de voor- en naschoolse opvang.

Bekijk video:
Modem/ Breedband

CDA en PvdA vinden dat dit alleen kan als de bijstandsmoeders eerst een opleiding krijgen. "Kinderopvang is een vak", zegt CDA-kamerlid Smilde. De PvdA wil bovendien dat bijstandsgerechtigden die in de kinderopvang aan de slag gaan een volwaardig loon krijgen. "Anders vindt er verdringing plaats en raken anderen hun baan kwijt", zegt PvdA-Kamerlid Noorman.

Ouders kunnen vanaf 1 januari 2007 een beroep doen op de scholen voor voor- en naschoolse opvang van hun kinderen. Hoe de scholen dat organiseren, mogen ze zelf weten. Het kabinet trekt er volgend jaar 35 miljoen euro extra voor uit. Vanaf 2007 is jaarlijks 27 miljoen euro beschikbaar.

Tussenschoolse opvang

Bovendien worden scholen vanaf 1 augustus volgend jaar al verantwoordelijk voor de tussenschoolse opvang (het 'overblijven'). Daarvoor komt jaarlijks 30 miljoen extra beschikbaar. Dat staat in een brief van de ministers Van der Hoeven (Onderwijs) en De Geus (Sociale Zaken).

Het kabinet geeft daarmee uitvoering aan een motie van VVD-aanvoerder Van Aartsen dat scholen tussen half acht 's ochtends en half zeven 's avonds kinderopvang moeten bieden als de ouders dat willen.

Vrijgesteld sollicitatieplicht

In het weekeinde maakte staatssecretaris Van Hoof bekend dat gemeenten daarbij dan ook bijstandsmoeders met kinderen onder de vijf aan het werk mogen zetten. Die zijn nu vaak vrijgesteld van sollicitatieplicht. De gemeenten mogen de bijstandsmoeders een toeslag geven op hun uitkering en ook een opleiding aanbieden, aldus Van Hoof.

CDA-kamerlid Smilde gaat daar alleen mee akkoord als de scholing vooraf plaatsvindt. "Er staan over kinderopvang nu eenmaal kwaliteisteisen in de wet", zegt ze. Bovendien vindt Smilde dat bijstandsmoeders met jonge kinderen ook in de toekomst ontheffing moeten kunnen krijgen van sollicitatieplicht.

PvdA-Kamerlid Noorman noemt het plan van Van Hoof "slecht doordacht". "Ik heb er geen enkel bezwaar tegen als bijstandsmoeders in de kinderopvang aan de slag gaan. Maar wel eerst een opleiding en een normale beloning. Er zijn nu al bijna geen vacatures in de kinderopvang." Noorman wijst erop dat een initiatiefwet van haar om bijstandsmoeders aan de slag te helpen onlangs nog sneuvelde door verzet van CDA, VVD en LPF.

Ook de SP ziet niets in het plan van Van Hoof. Kamerlid Gerkens zal de VVD-staatssecretaris dinsdag daarover in het wekelijkse vragenuurtje aan de tand voelen.

Volgens de vereniging van directeuren van sociale diensten Divosa kunnen bijstandsmoeders wel degelijk worden ingezet in de kinderopvang "mits zij hiervoor de professionele kwaliteiten hebben". De uitvoerders van de bijstandsuitkeringen eisen wel dat daar duurzame banen voor de moeders tegenover staan.

Ook de organisaties van ondernemers in de kinderopvang hameren op de noodzaak van scholing voor vrouwen die in de opvang gaan werken. Hierbij staat de MO Groep open voor bijstandsmoeders omdat de sector zich "goed kan voorstellen dat uitgebreide voor- en naschoolse opvang tot capaciteitsproblemen kan leiden", aldus een woordvoerster.

De andere sectororganisatie, de Branchevereniging ondernemers in de kinderopvang, noemt het plan van Van Hoof echter "een absurd idee". "Het druist in tegen het belang van de kinderen dat zij te allen tijde begeleid worden door professionals die gemotiveerd hun vak uitoefenen."