De Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) heeft in 2019 meer dan 39.000 transacties als verdacht aangemerkt. De totale waarde van deze verdachte transacties kwam uit op meer dan 19 miljard euro: een verdubbeling ten opzichte van 2018, blijkt uit het jaaroverzicht van het onafhankelijke onderzoeksbureau van de Nationale Politie.

De verdubbeling van de totale waarde van de transacties is te wijten aan een "zeer beperkt aantal verdacht verklaarde transacties met een totale waarde van bijna 17 miljard euro", schrijft FIU-Nederland over 94 transacties die een waarde van 16,9 miljard euro hebben.

Wat deze 94 verdachte transacties precies omvatten, is niet bekend. Alle meer dan 39.000 verdachte transacties heeft de FIU-Nederland gebundeld in bijna 5.500 verschillende onderzoeksdossiers en overgedragen aan de opsporings-, inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

De meeste verdachte transacties in 2019 hadden betrekking op verdenkingen van witwassen, terrorismefinanciering en fraude, die samen goed zijn voor bijna 85 procent van het totale aantal verdachte transacties. Een kleiner deel van de transacties bestaat uit verdenkingen van drugs- en wapenhandel.

Het aantal verdacht verklaarde transacties is wel teruggelopen in vergelijking met 2018. In dat jaar steeg de waarde van de 57.950 verdachte transacties tot meer dan 9,5 miljard euro.