DEN HAAG - De Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) organiseren een Nationale Actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Zuid-Azië. De directeuren van de grootste instellingen hebben dat zondagavond tijdens een speciale vergadering besloten. Gironummer 800800 is opengesteld, liet een woordvoerder zondagavond weten.

"De omvang van de ramp en de vele duizenden slachtoffers vereisen dat er snel hulp komt", aldus de SHO. De inzamelingsactie krijgt de naam 'Help slachtoffers aardbeving Pakistan', maar is "uiteraard" ook voor de getroffenen in Afghanistan en India, meldde de zegsman.

Giro 800800

Er is gekozen voor het gironummer 800800, omdat op het standaardnummer 555 nog steeds giften binnenkomen voor de slachtoffers van de zeebeving in Azië op tweede kerstdag. Maandagmiddag gaat voor belangstellenden de internetpagina giro800800.nl open.

Onder meer Novib , Artsen zonder Grenzen , Unicef, Kerk in Actie en het Rode Kruis zijn bij de SHO aangesloten. De organisaties hebben voor de eerste noodhulp zelf de eerste initiatieven genomen.

Artsen zonder Grenzen stuurt hulpverleners en hulpgoederen naar het gebied. Novib Nederland stelde 100.000 euro beschikbaar. De Stichting Vluchteling heeft ook 100.000 euro beschikbaar gesteld. Via een partnerorganisatie zorgt de stichting voor noodhulp zoals dekens, drinkwater en tentzeilen.

De Nederlandse regering zegde zaterdag al 1 miljoen euro plus een reddingsteam toe.