DEN HAAG - De PvdA-fractie vindt dat minister Brinkhorst (Economische Zaken) in zijn energierapport niet ambitieus genoeg is bij het besparen van energie en heeft daarom een eigen "Actieplan Energiebesparing" opgesteld. Dit plan moet leiden tot meer dan 2 procent besparing per jaar. Brinkhorst denkt dat meer dan 1,5 procent niet haalbaar is.

Opvallende punten in het PvdA-plan zijn de oprichting van een energiebesparingsbank, waar mensen goedkope leningen kunnen krijgen voor isolatie van woningen of aanschaf van energiezuinige huishoudelijke apparaten. Ook wil de PvdA de zomertijd verlengen, waardoor de lichten 's avonds pas later aan hoeven. De PvdA pleit ook voor een kilometerheffing en een lagere topsnelheid van auto's, waardoor de motoren zuiniger kunnen worden afgesteld.

Debat

De Tweede Kamer heeft woensdag een debat over het energiebeleid met minister Brinkhorst. Een grote meerderheid heeft aangedrongen op een besparing van 2 procent, maar de D66-bewindsman acht dat niet haalbaar. Brinkhorst zegt dat zijn plannen gunstig afsteken bij de verkiezingsprogramma's van de grote partijen. Hij laat onderzoek doen naar de mogelijkheden om tot meer energiebesparing te komen dan de 1,5 procent per jaar. Als dat, later dit jaar, mogelijk blijkt wil Brinkhorst verdergaande maatregelen treffen.

Witte certificaten

De minister heeft de Tweede Kamer aan de vooravond van het debat laten weten dat hij vasthoudt aan zijn plan om een groot deel van de besparing te bereiken door "witte" certificaten, die de energiemaatschappijen moeten aanzetten tot besparingsmaatregelen bij hun klanten. Het systeem van de certificaten is vergelijkbaar met de verhandelbare rechten om het broeikasgas CO2 uit te stoten. De Tweede Kamer is sceptisch en de vergelijking is gemaakt met de bakker, die gestimuleerd moet worden om minder brood te verkopen. Brinkhorst stelt daar tegenover dat in het buitenland goede ervaringen zijn opgedaan met dit systeem.

Aardgasbaten

De minister van Economische Zaken zal woensdag ook alle zeilen moeten bijzetten om vast te houden aan de 1 miljard euro, die de komende jaren via de aardgasbaten vrijkomt voor duurzame energie. Dat geld moet vooral gaan naar windmolens op zee, maar VVD en LPF zijn daar fel tegen, terwijl het CDA kritisch is. Brinkhorst heeft al laten doorschemeren, dat het geld wat hem betreft deels ook besteed kan worden aan andere vormen van duurzame energie.

Elektriciteitscentrales

De D66-bewindsman verschilt ook van mening met de Tweede Kamer over de energiezuinige elektriciteitscentrales. Hij wil de bestaande WKK-centrales, die niet alleen stroom opwekken maar ook warmte leveren aan bedrijven of woonwijken, niet langer subsidiëren en het geld besteden aan nieuwe centrales of vernieuwing van centrales. Een groot deel van de Kamer vreest dat de bestaande centrales zonder subsidie niet in bedrijf zullen blijven.