BRUSSEL - Illegalen verliezen hun recht om te stemmen in België. De regering heeft daartoe een wetsvoorstel ingediend. De illegalen hadden het recht gekregen door een aanpassing van de kieswet in februari 2004. Die geeft alle allochtonen die vijf jaar in België verblijven, het recht om te stemmen.

De kieswet zegt daarbij niets over illegaal of legaal. "Maar men kan geen rechten putten uit een onwettelijk verblijf", zei minister Dewael van Binnenlandse Zaken zaterdag in krant Het Laatste Nieuws.

Stemrecht voor buitenlanders is in België een gevoelig thema. Het Vlaams Belang en de liberale regeringspartij VLD probeerden invoering te verhinderen. België heeft over een jaar gemeenteraadsverkiezingen.