DEN HAAG - Een pleidooi van D66-minister Pechtold (Bestuurlijke Vernieuwing) om een discussie te voeren over de aftrek van de hypotheekrente, is slecht gevallen bij zijn coalitiepartners. Premier Balkenende (CDA) liet weten dat er over het handhaven van de renteaftrek afspraken zijn gemaakt in het regeerakkoord en dat die ook gelden voor Pechtold. Hij zal dat de bewindsman in een onderhoud nog eens duidelijk maken.

Ook vice-premier Zalm (VVD) was niet blij met de uitspraken van Pechtold. Volgens hem ontstaat er verwarring bij de burgers als ministers voortdurend van de kabinetslijn afwijken. VVD-aanvoerder Van Aartsen riep de D66-bewindsman op zich op zijn eigen portefeuille te concentreren. Dan heeft hij nog "bergen werk".

Volgens Pechtold is het juist goed als bewindslieden laten zien dat ze van verschillende politieke kleur zijn. "Dat is toch heel gezond?" zei hij zaterdag in een interview met De Telegraaf. In datzelfde interview stelde hij dat dat hypotheekrenteaftrek in de huidige vorm niet meer te handhaven is. "Waarom zou je de discussie daarover niet eens beginnen? Je hoeft het niet vandaag op morgen om te gooien, maar maak het bespreekbaar."

Woningprijzen

Pechtold wees er ook op dat de hypotheekrenteaftrek de woningprijzen opdrijft. "Leg dat uit. Vraag ouders of zij willen dat hun kinderen straks ook nog een woning kunnen kopen." Pechtold is zeker niet de eerste die de renteaftrek ter discussie stelt. Zijn partijgenoot vice-premier Brinkhorst zei vorig jaar al dat de politiek moet durven nadenken over taboes. Ook D66-leider Dittrich heeft zich in deze zin uitgelaten. Daarnaast hebben onder meer de Raad van State en de Nederlandse Vereniging van Banken het kabinet geadviseerd de aftrek van hypotheekrente te beperken. Nederland is het enige land in Europa waar een volledige aftrekbaarheid wordt geboden.

H-woord

Maar met name bij CDA en VVD is het H-woord (zoals de renteaftrek ironisch wordt genoemd) nog steeds taboe. Volgens Zalm is er de afgelopen jaren al voldoende gedaan om oneigenlijk gebruik van het instrument tegen te gaan. Zalm heeft bovendien niet de indruk dat er te weinig over wordt gedebatteerd. "In de Tweede Kamer gaat het er bijna elke week over." Zalm zei verder te vrezen voor problemen als ministers zich voortdurend uitlaten over onderwerpen buiten hun eigen takenpakket. Hij verwees naar het eerste kabinet-Balkenende, dat al na enkele maanden viel omdat de LPF-ministers steeds hun boekje te buiten gingen.

VVD-aanvoerder Van Aartsen verzekerde zijn achterban zaterdag tijdens een bijeenkomst in Apeldoorn dat zijn partij "niet zal morrelen" aan de hypotheekrenteaftrek. Hij verwacht dat Pechtold zijn uitspraken zal nuanceren.

Oppositie

De oppositiepartijen Pvda en GroenLinks, die al geruime tijd pleiten voor het beperken van de renteaftrek, lieten zaterdag weten snel een debat met Pechtold te willen. Volgens PvdA-Kamerlid Crone heeft de schatkist miljardentegenvallers door de renteaftrek. Als daar geen duidelijkheid over komt, wil hij een parlementair onderzoek. GroenLinks-Kamerlid Vendrik wil Pechtold dinsdag naar het wekelijkse vragenuurtje van de Kamer roepen. Ook wil hij van Balkenende weten of ministers voortaan, net als Pechtold, de ruimte krijgen om af te wijken van kabinetsstandpunten.