AMSTERDAM - Een speelveldje aan de Nieuwe Looiersstraat in Amsterdam, naast basisschool De Kleine Reus, wordt op last van het stadsdeel Centrum ontruimd omdat het in een sterk magnetisch veld ligt. De waarden van het veld zijn hoger dan toegestaan, zo bleek uit onderzoek door TNO. De twee wipkippen op het terrein worden verwijderd. Ook wordt er een hek geplaatst, zo maakte het stadsdeel vrijdag bekend.

Naast de school en het speelveldje staat een onderstation van Continuon, beheerder van het elektriciteits- en gasnet, waar transformatoren elektriciteit naar lagere spanningen omzetten. Dit station veroorzaakt het magnetische veld. Een onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu uit 2001 wijst op een mogelijk verhoogde kans op leukemie bij kinderen door magnetisch velden.

'Onnodige commotie'

Continuon Netbeheer vindt het "onnodige commotie en ongerustheid". Een woordvoerster: "We begrijpen de ophef niet. Wij vermoeden dat er met andere normen is gewerkt, die hier niet op van toepassing zijn." Volgens Continuon is er bij het speelveldje een waarde gemeten van 17,2 microtesla. "Dat is ruim onder de toegestande 100 microtesla."

Verontruste ouder

Het stadsdeel en de basisschool werden gealarmeerd door een verontruste ouder die eigen onderzoek had gedaan. De resultaten van dat onderzoek waren aanleiding tot een onafhankelijk onderzoek van TNO. De GG en GD adviseerde om de speelruimte en de aangrenzende ruimtes in de school niet meer te gebruiken.

Of de hal, het trappenhuis, de personeelsruimte, een fietsenstalling en een achter de school gelegen plein van de basisschool dichtgaan, is nog niet duidelijk. De school heeft hierover nog niets besloten, aldus een woordvoerder van het stadsdeel. Begin volgende week overleggen het stadsdeel, de basisschool en Continuon over de te nemen stappen.