DEN HAAG - Scholen moeten gaan zorgen voor kinderopvang als ouders daarom vragen. Het kabinet heeft vrijdag ingestemd met een voorstel van de ministers Van der Hoeven (Onderwijs) en De Geus (Sociale Zaken) om deze verplichting op te leggen. Dat zei Van der Hoeven na afloop van de ministerraad.

Verdere details volgen in een brief die maandag naar de Tweede Kamer gaat. Eerder werd al bekend dat scholen de opvang niet zelf hoeven uit te voeren, maar ze moeten wel zorgen dat die er komt. Ook worden ze niet verantwoordeljk voor de kwaliteit, tenzij ze er voor kiezen de voor- en naschoolse opvang in eigen hand te houden.

Van der Hoeven zei de wens van de Tweede Kamer om te zorgen voor de kinderopvang "goed en zorgvuldig" te willen vervullen. Eerder noemde ze het plan, waar VVD-fractievoorzitter Van Aartsen mee op de proppen kwam, ondoordacht omdat niet duidelijk was of er geld voor is. Ook vroeg ze zich af wie de kinderen moet opvangen. Ze stelde dat leraren dit niet kunnen gaan doen.

Grote bezwaren

Ook het onderwijs ziet grote bezwaren. Het zou een te grote druk op de scholen leggen en er zou geen geld voor zijn. Minister Zalm (Financiën) zei donderdag dat het kabinet nog een potje heeft van 70 miljoen om in de kinderopvang te steken. Overheid, ouders en werkgevers zouden ieder voor eenderde bij kunnen dragen aan de kosten, zoals dat ook het geval is bij de gewone kinderopvang.

De onderwijsbonden zijn nog steeds bang dat de scholen toch belast worden met de opvang van kinderen buiten schooluren, zonder dat daar genoeg geld voor is. Voorzitter M. Barth van de Onderwijsbond CNV vreest dat de schooldirecteur de klos is. Deze zou de opvang moeten gaan organiseren, terwijl hij ook al te maken krijgt met een nieuwe manier van financieren en door bezuinigingen op ID-banen een deel van zijn ondersteunend personeel verliest.

Extra geld

De Algemene Onderwijsbond (AOb) onderschrijft het belang van goede kinderopvang en de rol van de school daarbij, maar vindt dat de overheid eerst moet bekijken hoeveel extra geld daarvoor nodig is. Volgens de bond moet er geïnvesteerd worden in het ombouwen van scholen voor kinderopvang en in goed personeel. Onderwijzers zijn nu eenmaal niet voor deze taak opgeleid.