ROTTERDAM - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft verschillende bewijzen gevonden voor de beschuldigingen dat de AIVD-tolk Outman Ben A. opzettelijk geheime informatie van zijn dienst heeft doorgespeeld. Dat deed hij volgens justitie onder meer naar de vermeende leden van het terreurnetwerk De Hofstadgroep.

Tijdens de tweede dag van het proces tegen Ben A. hielden de rechters bij de rechtbank in Rotterdam verdachte informatie voor uit het onderzoek van justitie en politie. Hieruit bleek dat verscheidene ontvangers van deze staatsgeheimen hebben verklaard dat ze de informatie van Ben A. hebben gekregen. Een aantal anderen wist niet van wie het materiaal van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst AIVD had gekregen.

Ook zijn bij doorzoekingen van de woning van Ben A. en op zijn werkplek bij de AIVD sporen van e-mails en tap- en andere verslagen gevonden. Die kwamen overeen of toonden gelijkenis met de gelekte informatie, waarvoor het OM de tolk verantwoordelijk houdt. Uit een schrijfproef en DNA onderzoek blijkt dat een deel van het gelekte materiaal "mogelijk" van Outman afkomstig kan zijn. Ben A. werd vorig jaar september opgepakt. Dat gebeurde nadat hij zich niet had gehouden aan de opdracht om in een onderzoek naar terrorisme alle afgeluisterde gesprekken uit te werken. De AIVD deed daarvan aangifte.

Lekken

In april dit jaar werd duidelijk dat er veel meer aan de hand was. Toen meldde aanklaagster A. Zwaneveld dat de tolk volgens haar verantwoordelijk is voor het lekken van meer informatie. Zo heeft Ben A. volgens Zwaneveld een afgetapt telefoongesprek van 5 augustus 2004 aan Hofstadverdachte A.H. gegeven. Inmiddels is ook gebleken dat H. die aan veel andere "bekenden" heeft laten lezen, onder wie de veroordeelde moordenaar van Theo van Gogh, Mohammed B. . Verder stuurde de tolk een verslag van de stand van zaken van het AIVD onderzoek naar Hofstadverdachte M.B., stelt het OM.

Ben A. heeft volgens justitie ook nog in een e-mailbericht vertrouwelijke onderzoeksinformatie doorgegeven aan bestuurslid S. Bellari van de Unie van Marokkaans-Nederlandse Academici en hbo-ers UMAH. Deze man staat bekend als sympathisant van de Arabisch Europese Liga AEL.

In het bericht aan Bellari schrijft Ben A. volgens het OM onder meer: "Ik heb namelijk uit betrouwbare bron vernomen dat er personen zijn waarmee jij telefonisch contact hebt, worden afgeluisterd in verband met radicalisering in Nederland en internationaal terrorisme. Het betreft personen binnen de AàL." Met AàL. wordt de AEL bedoeld. Verder staat in de mail dat er een persoon is die belangrijke vergaderingen van de AEL regelt en die alle informatie van de vergaderingen doorspeelt aan de veiligheidsdienst. Tevens meldt Ben A. in het elektronische bericht dat de vergaderruimte wordt afgeluisterd en geobserveerd.

Ben A. heeft tot nu toe alle beschuldigingen ontkend. Tot nu toe heeft hij zich vrijdag op zijn zwijgrecht beroepen. Hij doet dit, omdat hij zijn geheimhoudingsplicht niet wil schenden. De behandeling van de onderzoeksgegevens gaat vrijdagmiddag verder.