GRONINGEN - Een klagende moeder mag zich dit schooljaar niet meer vertonen op het schoolterrein van basisschool De Borgh in Zuidhorn. Dat heeft de rechter in Groningen vrijdag bepaald. De directie van de basisschool had in een kort geding een schoolpleinverbod geëist voor de vrouw, omdat zij de school al vier jaar overlaadt met een niet aflatende stroom vragen, opmerkingen en klachten.

Volgens de school staat het gedrag van de vrouw in geen verhouding tot de klachten. De rechter gaf het schoolbestuur hierin gelijk. Volgens de rechter hindert de vrouw de leerkrachten van de school en het bestuur dusdanig bij de uitoefening van hun normale werkzaamheden, dat een terreinverbod is gerechtvaardigd.

E-mails

Tijdens het vorige schooljaar stuurde de vrouw niet minder dan vijftig e-mails en twintig brieven naar de school. Ze werd bovendien negen keer te woord gestaan door de directie. Aan het bestuur van De Borgh stuurde ze 29 brieven en e-mails. Ze zond haar klachten, die vooral handelden over de leerlingenzorg, financiering en veiligheid op school, ook naar tal van andere regionale en landelijke instanties. De rechter achtte daarom een terreinverbod noodzakelijk om de rust op de school weer volledig te kunnen herstellen.

Daarnaast moet de vrouw wanneer ze voortaan contact zoekt met de school zich aan strenge voorschriften houden. Ze mag nog maar één brief per maand schrijven en moet die naar een door de school opgegeven e-mailadres sturen. Pas als de school na zes weken niet gereageerd heeft mag ze op een andere manier contact zoeken. Bovendien mogen haar brieven voortaan niet langer zijn dan "één pagina A4-formaat, reguliere regelafstand en regulier lettertype", aldus de rechter vrijdag.

Mocht de vrouw toch vaker met de school willen communiceren, dan moet dat maar afgehandeld worden via haar echtgenoot, vond de rechter. Slechts wanneer de dochter van de klagende vrouw onverhoopt ziek mocht worden mag ze het schoolterrein kort betreden, om haar kind op te halen.