DEN HAAG/SAN SALVADOR - Het dodental in Midden-Amerika als gevolg van de tropische storm Stan blijft oplopen. Volgens de jongste gegevens verloren meer dan 210 mensen het leven, vooral door aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen. Honderden dorpen zijn door het natuurgeweld getroffen. Duizenden mensen zijn onbereikbaar voor reddingswerkers en circa 150.000 mensen hebben hun huizen moeten verlaten.

In Guatemala werd woensdag al de noodtoestand uitgeroepen wegens grote overstromingen. Alleen al in dat land zijn meer dan 7000 woningen verwoest. Bijna 25.000 mensen worden er opgevangen door de nationale dienst voor rampenbestrijding. In El Salvador zijn er zeker 55.000 evacués. In vrijwel alle delen van het land is er in meer of mindere mate sprake van wateroverlast en aardverschuivingen.

Uitgeraasd

In Guatemala vielen zeker 119 doden, in El Salvador gaat het om zeker 65, elf doden zijn er geteld in Nicaragua en nog eens drie in Honduras. In Mexico vielen zeker zestien doden. Stan had maar korte tijd orkaankracht en is intussen boven Mexico uitgeraasd.

Vooral in Guatemala en El Salvador is er sprake van grote vernielingen aan bruggen en wegen. Nog altijd is er sprake van hevige regenval, waardoor het reddingswerk wordt belemmerd. Helikopters kunnen door het slechte weer niet vliegen en wegen zijn onbegaanbaar.

Noodhulp

De Nederlandse hulporganisatie Mensen in Nood/Cordaid heeft vooralsnog 100.000 euro ter beschikking gesteld voor noodhulp. De organisatie stelde ook gironummer 667 open voor giften. Het geld is bedoeld om noodhulp te verlenen aan de vele duizenden mensen die hun huizen hebben verlaten en in centrale opvangplekken zitten. Er is volgens de organisatie dringend behoefte aan dekens, water, medicijnen, voedsel en sanitaire voorzieningen.

Na de ramp met orkaan Mitch in het najaar van 1998 zijn er in de getroffen landen nationale rampenfondsen opgericht met de bedoeling noodhulp na natuurrampen te financieren. In de eerste dagen na de overstromingen werd buitenlandse hulp daarom nog niet nodig geacht. Nu blijkt dat de nationale rampenfondsen ontoereikend zijn, is buitenlandse hulp dringend gewenst, aldus de hulporganisatie.

Modderstromen

Volgens de milieuorganisatie Greenpeace zijn veel aardverschuivingen en modderstromen het directe gevolg van de grote ontbossing in de meeste Midden-Amerikaanse landen. Het regenwater wordt niet meer tegengehouden op hellingen en stroomt direct en met grote kracht de dalen in.

De Verenigde Naties sturen een team van rampenexperts naar Midden-Amerika, maakte de volkerenorganisatie donderdag bekend. Het VN-agentschap dat de bestrijding van rampen coördineert (OCHA) heeft de internationale gemeenschap gevraagd om 5,8 miljoen euro voor noodhulp in El Salvador. Dat land werd afgelopen weekeinde ook getroffen door een vulkaanuitbarsting.