AMSTERDAM - De Amsterdamse politie maakt een pas op de plaats met preventief fouilleren. Daartoe hebben ze besloten na een uitspraak van het gerechtshof in de hoofdstad vorige week, waaruit bleek dat het huidige beleid van de gemeente strijdig is met de wet.

De politie stopt tijdelijk met het preventief fouilleren, totdat de gemeente het aanwijzingsbesluit van risicogebieden heeft aangepast.

Naar verwachting zal dat binnen enkele dagen geregeld zijn, zei een woordvoerster van burgemeester Cohen donderdag. Ook wordt dan duidelijk of de gemeente tegen de uitspraak van het hof in cassatie gaat.

Risicogebied

De aanpassing in het aanwijzingsbesluit houdt niet in dat het preventief fouilleren volledig van de baan is, aldus de zegsvrouw. Het hof oordeelde dat Cohen te weinig argumenten had om het centrum aan te wijzen als risicogebied.

Daardoor sprak het een 56-jarige Amsterdammer vrij die zich 1,5 jaar geleden weigerde te laten fouilleren op het Waterlooplein.

Vuurwapen

De burgemeester oordeelt ieder jaar opnieuw of twee plekken waar preventief gefouilleerd mag worden (stadsdeel Centrum en Zuidoost) nog steeds risicogebied zijn. In de periode waarin de 56-jarige Amsterdammer met de actie te maken kreeg, had Cohen de binnenstad als veiligheidsrisicogebied bestempeld omdat het aantal vuurwapenincidenten niet afnam.

Het gerechtshof vond deze motivering niet voldoende en acht het gevoerde beleid in strijd met de gemeentewet. Daarin staat dat preventief fouilleren niet ten koste mag gaan van de privacy en alleen binnen strikte grenzen op grond van deugdelijke motivering kan worden uitgevoerd.