DEN HAAG - Het kabinet buigt zich vrijdag over een voorstel om de bescherming van leden van de Eerste en Tweede Kamer en bekende Nederlanders die worden bedreigd voortaan landelijk te regelen. Ze hoeven dan niet meer in hun eigen woonplaats om persoonsbeveiliging te vragen als hun leven in gevaar is. Dat bevestigden bronnen rond het kabinet donderdag.

Nu wordt alleen de beveiliging van leden van het Koninklijk Huis, de minister-president, buitenlandse staatshoofden landelijk geregeld door het zogenoemde Centrale Domein. Zij worden standaard beveiligd. Fractievoorzitters uit de Eerste en Tweede Kamer en de voorzitters van beide Kamers kunnen daar indien nodig tijdelijk aan worden toegevoegd. De bescherming van de overige parlementariërs, senatoren en die van bekende Nederlanders wordt geregeld door de korpsbeheerders van de politie in hun woonplaats.

Bedreiging

Met een wetsvoorstel waar De Telegraaf over schrijft wil minister Donner (Justitie) de mogelijkheid scheppen om de landelijke lijst van te beschermen personen tijdelijk uit te breiden. Dat moet gebeuren op voorspraak van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) als er sprake is van een bedreiging die samenhangt met uitspraken in de media of een optreden. Bovendien moet de persoon in kwestie niet een werkgever hebben die zelf wel zorg kan dragen voor de beveiliging.

Het wetsvoorstel is mede ingegeven door de recente ernstige bedreigingen aan het adres van enkele Kamerleden. Bovendien is gebleken dat het voor lokale politiekorpsen een heel gedoe is om de beveiliging te regelen van mensen die regelmatig op verschillende plaatsen in het land optreden, zoals bij politici en bekende Nederlanders vaak het geval is. In dat geval moet telkens contact opgenomen worden met collega's van andere korpsen.