DEN HAAG - Groothandelaren in geneesmiddelen nemen een loopje met de wettelijke regels. Hierdoor ontstaan risico's voor de volksgezondheid. Dat blijkt uit een zeer kritische rapport dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) donderdag publiceert.

Driekwart van de achttien onderzochte groothandelaren in tandartsgeneesmiddelen verkoopt niet-geregistreerde medicijnen. Het gaat bijvoorbeeld om verdovende middelen met formaldehyde voor wortelkanaalbehandelingen. De inspectie heeft al ontdekt dat dit zeker bij een patiënt leidde tot aantasting van het botweefsel van de kaak.

Ook blijkt dat bij 80 procent van deze zogenoemde dentale groothandelaren het toezicht op de medicijnen onvoldoende is. Een op de vijf heeft helemaal geen apotheker in de zaak die de medicijnen controleert.

Ook kijken ze nauwelijks of hun afnemers wel geregistreerde tandartsen zijn. De kans bestaat dat de medicijnen in handen komen van tandartsen die hun beroep helemaal niet mogen uitoefenen, omdat ze onverantwoorde zorg aan patiënten hebben geleverd.

Namaakmedicijnen

De algemene farmaceutische handelaren verzuimen na te gaan of ze de namaakmedicijnen hebben. Ze hebben niet vastgelegd hoe ze moeten handelen als ze neppillen aantreffen. Bovendien verzuimen ze te controleren of hun leveranciers en klanten de juiste vergunningen hebben.

Over een jaar controleert de inspectie de bedrijven nog een keer. Als ze hun zaken dan nog niet op orde hebben, dan zal de inspectie de minister adviseren hun vergunning in te trekken, aldus een woordvoerster.