DEN HAAG - Scholen moeten opvang voor kinderen gaan bieden als ouders dat willen. Dat staat volgens bronnen in politiek Den Haag in een voorstel waarover het kabinet vrijdag praat. Daarmee bevestigen ze berichtgeving van RTL Nieuws.

Ouders krijgen het recht om opvang te eisen tussen half acht 's morgens en half zeven 's avonds. Het kabinet komt daarmee tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer. Scholen kunnen zelf bepalen hoe ze de opvang gaan regelen.

Meerderheid

Het was VVD-fractievoorzitter Van Aartsen die bij de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer het idee voor kinderopvang opperde. Een motie van zijn partij en de PvdA kreeg een meerderheid in de Kamer. Premier Balkenende en minister Van der Hoeven (Onderwijs) zeiden de bedoeling achter het plan sympathiek te vinden, maar wezen op de praktische bezwaren. Er zou geen geld voor zijn. Van der Hoeven noemde het voorstel ook ondoordacht. In haar ogen mogen leraren geen kinderoppas worden.

Van Aartsen noemde kritiek vanuit het CDA op zijn voorstel kwaadaardig. Deze zou zijn ingegeven door de gezinspolitiek van de christen-democraten. Het is niet zijn bedoeling leraren extra te belasten. Het was hem er vooral om te doen om een einde te maken aan het gesleep met kinderen.

Hevige kritiek

Vanuit het onderwijs klonk al hevige kritiek op de verplichting tot kinderopvang. De school is er in de eerste plaats om onderwijs te geven en niet om op kinderen te passen, zo klonk het. Ook is kinderopvang een zaak van professionals die niet zomaar aan iedereen kan worden overgelaten.