De heckrunderen in de Oostvaardersplassen worden vanwege hun verslechterde conditie vrijdag bijgevoerd, maakt Staatsbosbeheer donderdag bekend.

Maandag hebben een dierenarts en een boswachter een ronde door het Flevolandse natuurgebied gemaakt om de conditie van de grote grazers en de terreinomstandigheden in kaart te brengen.

Hieruit bleek dat er door de hevige regenval van de afgelopen weken minder gras beschikbaar is voor de dieren. Daarnaast zijn er veel brandganzen in het gebied aanwezig, die ook graag gras eten.

Bij vier kuddes wordt er vrijdag hooi in het leefgebied gelegd. "We zullen naar gelang de behoefte van de runderen de hoeveelheid hooi opvoeren", schrijft Staatsbosbeheer op zijn website.

Voedselvoorraad neemt in de komende periode niet toe

Staatsbosbeheer houdt samen met dierenartsen een score (Body Condition Score) bij voor de grote grazers in de Oostvaardersplassen. Als die score lager dan 2,0 is, wordt er gestart met bijvoeren.

Hoewel de score van de heckrunderen nu gemiddeld 2,3 is, begint Staatsbosbeheer alvast. Dat doet het omdat niet wordt verwacht dat de voedselvoorraad de komende periode snel zal toenemen.

Vorig jaar werden de heckrunderen in de Oostvaardersplassen ook rond deze tijd bijgevoerd.