DEN HAAG - De Eerste Kamer is dinsdag definitief akkoord gegaan met de nieuwe zorgverzekeringswet, die volgend jaar wordt ingevoerd. Het aanvankelijk zeer kritische CDA heeft minister Hoogervorst (Volksgezondheid) aan een meerderheid geholpen. Van de Kamerleden stemden er 42 voor, 23 tegen.

Hoogervorst heeft voor de goedkeuring van het CDA vorige week nog een aantal toezeggingen gedaan. Hij wilde geen stroppenpot oprichten, zoals de christendemocraten vroegen. Maar hij beloofde wel dat het kabinet zal bijspringen als blijkt dat groepen mensen onverwacht toch nog met onaanvaardbare inkomensachteruitgang te maken krijgen door de nieuwe verzekering.

Ook besloot de minister op aandringen van de senaat de AWBZ-premie voor mensen die in het buitenland wonen omlaag te halen. In plaats van 12,55 procent, hoeven zij maar 8,8 procent over hun bruto inkomen te betalen. De senaat drong hierop aan, omdat de in het buitenland wonende Nederlanders lang niet alle zorg kunnen krijgen die uit de volksverzekering AWBZ wordt vergoed. Het zou niet eerlijk zijn om ze daar dan wel voor te laten betalen.

Basisverzekering

Vanaf volgend jaar valt het verschil tussen particulier en ziekenfonds weg en moet elke Nederlander verplicht een basisverzekering nemen. Voor mensen met een kleine beurs is het mogelijk om een zorgtoeslag aan te vragen. Deze tegemoetkoming in de kosten is een inkomensafhankelijk maandelijks bedrag dat door de belastingdienst wordt uitgekeerd.

De eerste aanvraagformulieren voor de zorgtoeslag zijn inmiddels al verzonden. Die kunnen ook zonder offerte voor de nieuwe zorgverzekering worden ingestuurd. Die offerte kunnen mensen nog niet binnen hebben. De zorgverzekeraars moeten deze nog versturen. Uiterlijk 16 december moet deze bij de verzekerden op de mat liggen. Zij krijgen vervolgens nog een paar maanden de tijd om te bepalen of ze met een ander in zee willen gaan.

Wie voor 1 maart niet reageert op het aanbod van zijn huidige verzekeraar, wordt geacht akkoord te zijn gegaan met dat aanbod en blijft vooralsnog verzekerd. Wie op 1 mei 2006 niet verzekerd is, riskeert een boete.