DEN HAAG - Afghaanse asielzoekers kunnen wat minister Nawijn (Vreemdelingenbeleid en Integratie) betreft weer terug naar hun land. Afghanistan is daarvoor inmiddels wel weer veilig genoeg, oordeelt hij. Vrijdag zal hij dit voorstellen in de ministerraad, zo melden bronnen in Den Haag.
Nawijn

Eind vorig jaar besloot het kabinet dat alle Afghaanse vluchtelingen een tijdelijke verblijfsvergunning moesten krijgen. Een uiteindelijke beslissing over hun asielverzoek werd op de lange baan geschoven. De situatie in Afghanistan was door de oorlog te onveilig en instabiel. Deze uitzonderlijke situatie gold tot 15 september. Op die datum zou opnieuw worden bekeken hoe het staat met de veiligheid in Afghanistan.

Nawijn vindt nu dat het verantwoord is mensen terug te sturen. Hij baseert zich op nieuwe ambtsberichten van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gaat nu weer individueel bekijken of een Afghaanse asielzoeker aanspraak kan maken op een verblijfsvergunning. Er verblijven bijna 30.000 Afghanen in Nederland.