MOERDIJK - Het eerste hamerstuk op een pijler van de spoorbrug over het Hollands Diep is geplaatst. Volgens projectleider Gaby Schouten is daarmee het eerste grote feit van de HSL-zuid volbracht.

Het 45 meter lange en 500 ton wegende T-vormige brugdeel vormt samen met de nog te plaatsen tien hamerstukken de dragende constructie van de HSL-brug. De brug moet halverwege volgend jaar klaar zijn.

De nieuwe spoorbrug komt te liggen tussen de huidige spoorbrug en de A16. De pijlers liggen evenwijdig aan die van de oude brug zodat de scheepvaart hiervan geen hinder ondervindt. Omdat de brug zich op een markant punt in het tracé bevindt, schreef de HSL-projectorganisatie in 1998 een wedstrijd uit voor het ontwerpen ervan. Zij koos voor het ontwerp van Benthem Crouwel Architekten en Ove Arup & Partners.

De brug wordt 24 meter hoog en aan beide zijden voorzien van trappen waarlangs passagiers bij een eventuele calamiteit kunnen vluchten. Over de hele lengte van de brug komt een blusleiding die binnen enkele minuten op de juiste druk kan worden gebracht.

De HSL-reiziger kan vanaf 2007, als de brug in gebruik wordt genomen, maar kort van de overtocht kunnen genieten. De trein zal met 300 kilometer per uur over de brug razen en al na elf seconden de overkant bereiken.