DEN HAAG - De VVD heeft dinsdag haar standpunt herbevestigd dat de partij een kilometerheffing in de toekomst mogelijk acht, maar dat daarvoor de invoeringskosten van enkele miljarden euro's eerst flink omlaag moeten. Bovendien moet de opbrengst van de heffing naar het onderhoud en de aanleg van wegen.

De herbevestiging van het standpunt was nodig nadat er ruzie was ontstaan tussen fractievoorzitter Van Aartsen en fractiespecialist Hofstra. Die laatste vindt een kilometerheffing op termijn nodig als vervanger van de vaste autolasten, Van Aartsen sloot een kilometerheffing aanvankelijk helemaal uit, maar kwam daar onder druk van Hofstra op terug.

Notitie

Dinsdag besprak de VVD-Tweede-Kamerfractie het onderwerp opnieuw, nadat Hofstra in een notitie steun had geëist voor zijn standpunt. De notitie is overigens verder niet inhoudelijk besproken, aldus een fractiewoordvoerster.

Voorafgaande aan het fractieberaad spraken Van Aartsen en Hofstra elkaar al tien minuten waarin de lucht definitief werd geklaard. Op de uitleg van het standpunt over de kilometerheffing klonken vervolgens in de fractie instemmende woorden, aldus een woordvoerder.

Financiële haalbaarheid

Eerder had Hofstra nog ambitieuzere plannen met de kilometerheffing en wilde hij dat het kabinet nog deze regeerperiode werk zou maken van prijsbeleid op de weg. Nadat het kabinet onlangs in de nota Mobiliteit de grote financiële inspanningen had geschetst, accepteerde Hofstra dat er op korte termijn geen zicht is op financiële haalbaarheid.

In zijn notitie dinsdag schrijft Hofstra dat in zijn visie het volgende kabinet de stand van zaken rond de kilometerheffing opnieuw beziet.

Vraagtekens

Tijdens een onderbreking van het fractieberaad zei Van Aartsen dat hij het "tien dagen geleden al eens was met Hofstra." Ook volgens Hofstra zijn de afspraken van toen herbevestigd: "Voor zover er nog vraagtekens waren, zijn die nu weg."

Hij wees erop dat het fractiestandpunt weer aansluit bij het VVD-verkiezingsprogramma en dat dat "goed is voor je geloofwaardigheid".

Verantwoordelijk

Na afloop van het beraad sprak Van Aartsen over "een volstrekt uit zijn voegen gerukt gedoe". Hij zei bovendien zich niet verantwoordelijk te voelen voor het oplaaien van het vermeende conflict.