DEN HAAG - De VVD wil in de Tweede Kamer bespreken of het verschil tussen het hoge en lage BTW-tarief kan worden opgeheven. Volgens VVD-Kamerlid Aptroot is er nu voortdurend discussie over welke producten en diensten onder het lage tarief van 6 procent moeten vallen en over welke 19 procent belasting moet worden betaald.

"Het zou veel duidelijkheid scheppen als er één tarief geldt. Bij een heffing van circa 14 procent kan het systeem voor de overheid budgettair neutraal worden gewijzigd. De vraag is wat het betekent voor de koopkracht van mensen. Want voedingsmiddelen zullen dan duurder worden, maar bijvoorbeeld huizen weer 5 procent goedkoper", aldus Aptroot dinsdag.

Nu vallen onder meer voedingsmiddelen, educatieve tijdschriften, schoolboeken en arbeidsintensieve diensten, zoals de schoenmaker, de kapper en schilderwerkzaamheden aan woningen die ouder zijn dan 15 jaar, onder het lage tarief.